Transkaspická mezinárodní dopravní cesta (TITR) neboli střední koridor vede přes Čínu, Kazachstán, Kaspické moře, Ázerbájdžán a Gruzii. Ročně se na této trase přepraví až 10 milionů tun nákladu včetně 200 tisíc kontejnerů určených pro Evropu. Tento objem je pozoruhodný s ohledem na dostupnou infrastrukturu na trase.

Transkaspická mezinárodní dopravní cesta byla vytvořena v roce 1996 za účelem urychlení přepravy mezi zeměmi kolem Kaspického moře a Čínou. Bezprostředně po spuštění dopravního koridoru se objevila řada problémů souvisejících se zastaralými silnicemi a železnicemi a také s nedostatkem vozidel a technického vybavení pro překládku na hraničních přechodech, které nakonec vedly k nízké kapacitě provozu.

Postupem času však země regionu věnovaly větší pozornost rozvoji a zlepšování infrastruktury a také budování dalších dopravních cest. Transkaspický mezinárodní dopravní koridor je v současnosti jednou z klíčových tras využívaných v rámci iniciativy Belt and Road. Hraje důležitou roli v hospodářském rozvoji Číny a představuje velký podíl nákladní dopravy v regionu. Kaspické státy intenzivně pracují na zlepšení infrastruktury, budování uzlů a zón volného obchodu a vytváření „přístavů budoucnosti“, aby přilákaly čínský tranzit. Výhodná geografická poloha Kazachstánu s ohledem na TITR je silným argumentem pro další investice do dopravního koridoru regionu. Na úrovni kazašské vlády byla stanovena priorita přilákat investice do rozvoje transkaspického mezinárodního dopravního koridoru.

To bude mít pozitivní ekonomický dopad na země Střední Asie. Aby se zlepšilo načasování dodávek, bude třeba vyřešit řadu současných „úzkých míst“ na této trase. Pro země TITR je zlepšení kapacit infrastruktury nejvyšší prioritou a pomůže zajistit efektivní, vysoce kvalitní a dobře koordinovanou práci během celého logistického procesu. „AsstrA-Associated Traffic AG považuje tuto trasu za strategicky důležitou pro poskytování efektivních logistických řešení klientům z Turecka, Evropy, Číny a Kazachstánu. V současnosti je alternativou silniční dopravy z Turecka do Kazachstánu železniční doprava.

Dodací lhůta je delší, ale ceny jsou celkem příznivé. V případě těžkého nákladu nebo při plánování dodání 3-4 měsíce předem existuje výhodná příležitost doručit náklad z Turecka, Gruzie nebo Ázerbájdžánu do Kazachstánu s 1,5 nebo dokonce 2krát nižšími náklady. Máme dobré pracovní vztahy s klíčovými poskytovateli služeb TITR a postupem času i nadále dosahujeme výhodnějších podmínek pro naše klienty. S ohledem na současná mezinárodní omezení a sankce je transkaspický mezinárodní dopravní koridor skvělým řešením pro odesílatele i příjemce,“ říká Ramilya Akhmetova, ředitelka pobočky společnosti AsstrA-Associated Traffic AG v Kazachstánu.

Zdroj : Asstra

DPP