DPP

[quote]Cesta hromadnou dopravou má svá pravidla. Kromě těch obecných, která určuje dopravce, by pro všechny měla být samozřejmostí nejen platná jízdenka, ale i slušné a ohleduplné chování k řidiči a ostatním pasažérům. Cestující by měli rovněž věnovat pozornost okolnímu dění a pamatovat na bezpečný pohyb, a to jak uvnitř dopravních prostředků, tak na zastávkách. Zejména děti často nevnímají rizika, která jsou všude kolem.[/quote]

V hromadné dopravě obecně vadí neukázněné chování spolucestujících ve vozidle, ale i v zastávce, v podobě hlasitého pokřikování, hudby, telefonování nebo znečišťování. Vedle možného osobního konfliktu může dojít i k dopravní nehodě, kterou mohou cestující svým chováním zapříčinit.

Zastávky jsou místem, kde bychom měli brát ohled na druhé. Kvůli ruchu, křiku, postrkování či zmatku cestující snadno přeslechne přijíždět dopravní prostředek nebo si nevšimne projíždějících vozidel. „Na nástupišti by cestující měli stát dál od kraje vozovky nebo kolejí a vždy se dívat směrem k přijíždějícímu vozidlu, nikdy k němu nestát zády. Při čekání na spoj je rovněž dobré sundat z uší sluchátka nebo ztlumit hudbu, tak aby člověk slyšel, co se kolem něj děje. Musí pamatovat na to, že se pohybuje v silničním provozu,“ uvádí Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Základním pravidlem pro cestování v dopravních prostředcích ohleduplné chování vůči druhým a v případě potřeby pomoci. Samozřejmostí by mělo být udělat prostor a uvolnit místo k sezení, zejména seniorům, invalidům, a těhotným ženám. Mnozí zapomínají nebo nerespektují, že přednost mají vždy vystupující cestující před nastupujícími. Neukázněně se hrnout do vozu se nemusí vyplatit, ale naopak to může vést k úrazu. Nastupovat a ani vystupovat by se nemělo na poslední chvíli.

„Řidiči MHD denně reagují na nepředvídatelné události v běžném provozu, do kterých je dostanou zejména ostatní účastníci silničního provozu, jak motoristé, tak chodci. I když jsou na tyto situace proškolováni, nevyhnou se jim. Prudké brždění pak vážně ohrozí stojící, ale i sedící cestující. Předcházet úrazům ve vozidle pomáhá pevné držení cestujících, pomoc dětem, seniorům a správné zajištění vozíků, kočárků, kol a jiných přepravovaných předmětů,“ konstatuje Martina Poršová, mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.

Jestliže cestující nastupuje s kočárkem, jízdním kolem nebo větším nákladem, měl by o sobě dát vědět, nejlépe zřetelným zamáváním rukou nebo přímo komunikací s řidičem. Řidič je pak jasně seznámen s touto skutečností a cestující má více času k nástupu a výstupu. „Pro cestování s kočárkem je vhodné si zjistit, v jakých časech jezdí nízkopodlažní vozy, do nich se nastupuje lépe a není potřeba se spoléhat na pomoc ostatních. Navíc v nich jsou speciální místa určená pro kočárky. Kočárek by měl být vždycky zajištěn a zabrzděn a dítě v něm umístěno proti směru jízdy,“ dodává Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Po zastavení vozu cestující v klidu vystoupí, a v případě, že potřebuje přejít silnici, počká až dopravní prostředek ze zastávky odjede. „Pravidlo vyčkat odjezdu dopravního prostředku, a pak teprve přejít vozovku, je nutné připomínat zejména dětem, které na druhé straně uvidí kamaráda a chtěly by se za ním rozběhnout,“ zdůrazňuje Novotná.