Z pokut za přetížené kamiony by měly obce podle novely zákona dostat dvakrát více peněz. Z nynějších 15 procent se zvedne jejich podíl na 30 procent. Stejný podíl má mít kraj, největší podíl, 40 procent, zůstane příjmem vlastníka silnice, ať už je jím kraj nebo stát. 

Novela zákona o pozemních komunikacích by podle ministerstva mohla vejít v platnost příští rok. „Navrhujeme od příštího roku spravedlivější rozdělení příjmů z pokut. Obce s rozšířenou působností, které vedou příslušná správní řízení a ukládají pokuty za spáchané přestupky, budou mít dvojnásobek příjmů oproti současnosti. Administrovat přestupky za přetížené kamiony tak bude pro obce výhodnější,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Přetížené kamiony jsou podle ministerstva dlouhodobým problémem českých dálnic a silnic. Vysokorychlostní vážení má proto doplnit nízkorychlostní kontrolní vážení, prováděné Celní správou a policií. V Česku funguje šest vysokorychlostních vah, a to na dálnicích D1, D2, D5, D8, D35 a na D48. V letošním roce se zprovozní ještě sedmá váha na dálnici D4. Do konce příštího roku jich má být funkčních dvanáct. Ředitelství silnic a dálnic nyní hledá vhodná místa pro další vysokorychlostní váhy.

Vysokorychlostní váhy však podle ministerstva dopravy vykazují řadu technických problémů, trpí častými poruchami, značné problémy jsou s přesnou kalibrací, která je nutná k tomu, aby bylo měření průkazné a řidiči nemohli výsledek vážení zpochybnit. Tyto váhy tak nyní fungují pro tzv. předvýběr, který musí potvrdit spolehlivější nízkorychlostní vážení.

Zákon o pozemních komunikacích umožňuje přetíženým kamionům uložit pokutu 9000 Kč za každou započatou tunu, která překračuje největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. Při překročení nejvyšší hmotnosti do půl tuny pokuta činí 5000 Kč.

Ministerstvo chce v novele také prosadit o polovinu nižší pokutu, pokud ji řidič zaplatí na místě. „To by mělo omezit administrativu spojenou s vymáháním pokut. Částku ukládanou příkazem na místě navrhujeme snížit na polovinu oproti pokutě ve správním řízení,“ dodal Kupka. Také se nově umožní pokutovat i nepodnikající fyzické osoby coby provozovatele vozidel.

Vysokorychlostní váhy jsou umístěny pod povrchem silnice, váží projíždějící automobily a automaticky je mohou pokutovat v případě přetížení. S platnou certifikací pro výběr pokut bez zastavení vozidla jsou nyní čtyři vysokorychlostní váhy. „Obnovení certifikace u ostatních vybudovaných vah bude postupně ministerstvo dopravy řešit ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a příslušnými obcemi s rozšířenou působností, které budou následně odpovědné za výběr pokut. Ne u všech vah to bude možné, protože byly historicky instalované pouze pro tzv. předvýběr,“ dodalo ministerstvo.