[quote]Do poloviny června příštího roku se musí všichni tuzemští osobní dopravci a stavební firmy na železnici certifikovat jako subjekt odpovědný za údržbu vlaků. Bez toho nebude možné dál vlaky provozovat. Dosud byla certifikace povinná pouze pro nákladní vozy. Upozornil na to Drážní úřad. V současnosti je v Česku certifikováno 50 dopravců odpovědných za údržbu nákladních vozů, do příštího roku by se měl jejich počet minimálně zdvojnásobit.[/quote]

Certfikaci dopravců, kteří budou odpovědní za údržbu svých železničních vozidel vyžaduje evropská legislativa. Termín, do kterého ji musí stihnout všichni, je stanoven na 16. června 2022. Podle legislativy musí každé železniční vozidlo provozované na veřejné železniční síti být registrováno v národním nebo evropském registru vozidel. Mezi nejdůležitější registrační údaje ke každému vozidlu patří jeho vlastník, držitel a ECM, což je právě subjekt odpovědný za jeho údržbu. „Právě ECM je vždy tím, kdo ručí za to, že je dané vozidlo provozováno v bezpečném a provozuschopné stavu. To může být rozhodující například v případě nehody způsobené špatným technickým stavem vozidla,“ vysvětlil ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

Drážní úřad, který certifikaci provádí, v této souvislosti dopravcům připomíná, že bez ní k uvedenému termínu pozastaví registrace vozidel a ty tak nebudou moci dopravci provozovat. Jedinou výjimkou jsou lokomotivy a vagony, které jsou vedeny jako historické vozy. Certifikace trvá od podání žádosti do vydání osvědčení obvykle dva až pět měsíců, přičemž na zpracování každé žádosti má úřad čtyři měsíce od přijetí všech potřebných dokumentů od žadatele. Součástí každé certifikace je i audit na pracovišti žadatele. Certifikáty se vydávají s platností nejvýše na pět let, u prvožadatelů obvykle na tři roky.

Legislativa předepisuje dopravcům odpovědným za údržbu zavést tzv. systém údržby. Její jednotlivé části musí být v každém podniku podrobně popsány v interní dokumentaci a především musí řádně prakticky fungovat.

 

Zdroj : ČTK

DPP