[quote]Počet železničních dopravců v Česku se loni dále zvýšil, a to o 15 na 128 firem. Počet nehod na železnici v roce 2020 stagnoval. Bylo jich 91, meziročně o jednu méně. Havárie si ale vyžádaly více obětí. Vyplývá to z výroční zprávy Drážního úřadu.[/quote]

V roce 2020 pokračoval na české železnici trend každoročního růstu nedovolených jízd přes návěstidla. Loni strojvedoucí projeli na červenou ve 150 případech. „Porovnáním s předchozím obdobím se jedná o nárůst o tři mimořádné události a jedná se nejvyšší počet za sledované období,“ uvádí Drážní úřad ve zprávě o bezpečnosti. Nejčastějšími příčinami projetí návěstidla bylo nedobrždění a nerespektování návěsti při posunování.

Při nehodách na české železnici loni zemřelo 34 lidí. Dalších 60 utrpělo těžká zranění. O rok dříve bylo obětí havárií 30 a vážně zraněných 50.

Naopak nehod na železničních přejezdech ubylo. Loni jich do statistik přibylo 143, meziročně o 22 méně.

Drážní úřad loni provedl 632 kontrol u dopravců, provozovatelů a vlastníků drah. Odhalil při nich řadu nedostatků. Většina z nich však bezprostředně neohrožovala bezpečný provoz.

Úřad odhalil časté chyby v registraci vozidel, zejména vozů registrovaných v cizině ale provozovaných v Česku. Na vozidlech nejčastěji chybí údaje o státech, kde mohou jezdit.

Ve více případech úřad zjistil také nevyhovující technický stav drážních vozidel či jejich nepovolené úpravy. Nejčastěji šlo odchylky skutečného stavu vozidel od zápisu v protokolu o technické kontrole vozidla.

Další nedostatky úřad našel při kontrolách v samotných vlacích, například chybějící plomby u rukojetí záchranné brzdy, uzamčení většího počtu nebo i všech WC ve vlaku, propadlé lhůty ročních kontrol hasicích přístrojů nebo chybné značení cest k hasícím přístrojům. Další nedostatky úřad zjistil také v rámci pravidel pro údržbu.

Úřad vloni obdržel od Drážní inspekce celkem 23 bezpečnostních doporučení. Ty řešil jednotlivými opatření, například pro dopravce nebo správce železniční sítě.

 

Zdroj : ČTK