Doposud městská logistika hrála velmi omezenou úlohu při zlepšování kvality ovzduší ve městech. Zaměření se na čistá vozidla má pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. Ale neměli bychom mluvit o ekonomicky zdravých, životně důležitých a zdravých městských centrech a sousedstvích při vytváření politik městské nákladní dopravy? Dnes by měla být ústředním tématem logistika města s „nulovým dopadem“.

Kvalita ovzduší ve městech není dobrá. Vzduch ve městech obsahuje mnoho různých látek, a to jak částic, tak plynů. Částice uvolňované při spalování v dieselových motorech ohrožují naše zdraví. Proto tahle oblast musí nutně podléhat evropským normám.

Amsterdamské ulice kašle
Koncentrace částic a oxidu dusičitého pravidelně překračují normy. Přátelé Země označili ulice v Amsterdamu „kašlavým koridorem“. Situace v Rotterdamu a v mnoha dalších evropských městech, jako je Paříž a Londýn, je stejně tak špatná. A dokonce i tam, kde jsou splněny evropské normy, vzduch se nedá označit za zdravý. Přátelé i nepřátelé se na tomhle shodnou.

Úloha městské logistiky při zlepšování kvality ovzduší
V amsterdamské metropolitní oblasti 35% emisí oxidu dusičitého a 10% částic pochází z silniční dopravy. Přeprava zboží je zodpovědná za 20 až 25% tohoto čísla. Je možné říci, že městská logistika již významně přispěla k čistějšímu ovzduší ve městech. Těžší vozy Euro 5 a Euro 6, které stále mohou vjet do nízkoemisních zón měst, jsou relativně čisté. Nyní jsou to zmrazovací a chladící kamiony, které vyžadují pozornost.

Vzhledem k jejich 80% podílu na logistice města je nejvyšší čas, aby dodávky byly ekologické. Vytváření přísnějších oblastí s nízkými emisemi by jistě urychlilo proces výroby téměř milionu dodávkových vozů a vznik čistějšího Holandska. Několik nizozemských měst dokonce plánuje městskou logistiku s nulovými emisemi v roce 2025. Dopravní průmysl ji vlastně všehovšudy podporuje.

Za 5 let se kvalita ovzduší již nemusí týkat městské logistiky! Neměli bychom pak zapomenout na trvalou mantru kvality ovzduší v souvislosti s městskou logistikou? Jaké byly prostředky a cíle všech těchto opatření pro městskou logistiku? Nemělo by to být skutečně otázkou zajištění ekonomicky zdravých, životně důležitých a zdravých městských center a čtvrtí? Není zrychlení změny klimatu mnohem naléhavější?

CO2 a šum
Pozornost věnovaná městské logistice v nadcházejících letech se musí zaměřit na další aspekty městské logistiky s „nulovými emisemi“: CO2. Dokonce i jen jedna třetina současných emisí CO2 v dopravě dle Pařížských cílů v oblasti klimatu, konkrétně v městské logistice, je stále neuspokojivá a máme ještě co dělat.

Chytřeji a méně: nulový dopad
Koneckonců, městská logistika je o mnohem víc než čisté, nulové emise dopravy. Důraz by měl být kladen na inteligentní, ale především i na řidší dopravu: menší – a flexibilnější – využití veřejných prostor pro nakládku a vykládku, větší bezpečnost provozu, menší vozidla, lepší dopravní tok, méně hluku, privilegií jako odměna za účinnou městskou logistiku, inteligentní poskytování (nových) obytných oblastí.

Nastal čas nejen pro městskou logistiku „nulových emisí“, ale pro městskou logistiku s „nulovým dopadem“.

Eliška Hasanová

DPP