[quote]První zastoupení AsstrA na Středním východě bylo otevřeno v Turecku v prosinci 2016. Rozhodnutí otevřít zde pobočku nebylo učiněno náhodně. Geograficky Turecko spojuje Evropu a Asii a vytváří příležitosti pro zákazníky i spolupráci obou regionů.[/quote]

První kroky istanbulského týmu na tureckém trhu se zaměřily na silniční dopravu, v té době nejoblíbenější způsob doručování zboží pro turecké klienty AsstrA. Kancelář nadále plní mnoho objednávek pro silniční dopravu, ale v průběhu času se její portfolio služeb rozšířilo o řadu dalších specializovaných logistických řešení pro hromadný, sběrný a teplotně kontrolovaný náklad.

Pro turecké klienty AsstrA je osivo jedním z nejdůležitějších typů nákladu. Během výsevní sezóny listopad – březen dostává kancelář zvýšený počet objednávek na přepravu osiva po silnici. V tomto kritickém období roku musí všichni klienti, poskytovatelé logistiky a přepravní partneři efektivně spolupracovat, aby splnili uspokojit všechny požadavky trhu. Místní přítomnost AsstrA zajišťuje rychlou a přímou komunikaci s tureckými klienty v případě změn přepravních plánů.

Zatímco přepravní tým původně organizoval dopravu osiva převážně z Turecka do Ruska pomocí standardních nákladních vozidel, dnes je vyřizována široká škála typů zakázek – včetně standardních (21–24 tun), malotonážních (2–5 tun) a sběrných zásilek do Evropy, SNS a Asie.

Pro každou objednávku jsou navrženy až 3 alternativní trasy v případě, že dojde k neplánovaným okolnostem, jako jsou například situace vyšší moci, zpoždění na hraničních přechodech, komplikace s konkrétním druhem dopravy nebo nedostatek tripartitních/ tranzitních povolení. Alternativní způsoby doručování dávají klientům šanci zvážit jejich možnosti a vybrat si takové, které nejlépe uspokojí jejich specifické požadavky týkající se sazeb, plánování nebo jiných faktorů.

Místní tým je také schopen se okamžitě seznámit s odchylkami harmonogramu, udržovat dobré vztahy s dodavateli a zajistit včasnost a disciplínu – to vše je zvláště důležité během sezóny výsadby. Díky hlubokým zkušenostem týmu se získáváním veterinárních povolení mohou být klienti istanbulské kanceláře klidní, pokud jde o fyzickou a regulační bezpečnost budoucích obilných plodin.

Chlazená přeprava také zůstává prioritou pro místní turecké klienty. Na rozdíl od jiných regionů s odlišným podnebím je v Turecku po přepravě ovoce a zeleniny stálá celoroční poptávka. Tým AsstrA Istanbul neustále řídí tyto toky nákladu a má jedinečné a důkladné znalosti o trhu s ovocem a zeleninou, tzn. o tom, které produkty se pěstují v dané oblasti Turecka v určitém ročním období a jak je nejlépe přepravovat. Odesílatel i příjemce spoléhají na tým, že správně vyhodnotí jednotlivé nuance a požadavky na vývoj přepravních schémat – od nakládky až po doručení – na konkrétních trasách a odpovídajícím způsobem zajistí logistické procesy.

Mezi další populární turecké vývozní zboží patří ořechy a olivový olej. Podle interních podnikových statistik za poslední roky se v roce 2020 zvýšil počet objednávek na přepravu ořechů a potravin o 45% ve srovnání s rokem 2019. Počet dodávek zeleniny a ovoce za stejné období se zvýšil 3,5krát.

Chladírenská přeprava je kromě potravinářských výrobků často nezbytná i pro nebezpečné zboží a některé potraviny. Zatímco istanbulská kancelář obdržela několik objednávek pro přepravu ADR , zboží se kazilo. Dnes nabízíme klientům řadu řešení, například:

  • standardní chladničky pro přepravu barev, pryskyřice a jiných nebezpečných chemikálií,
  • dvoupodlažní vozidla vhodná pro léky a zdravotnické potřeby a
  • vícekomorové chladničky pro dodávku zboží vyžadujícího odlišné teplotní podmínky.

U malých zásilek nebezpečného i jiného zboží doporučuje Istanbulský turecký tým hromadnou přepravu s jasným, předem stanoveným harmonogramem odeslání. Klienti s malým objemem nákladu tak mohou předem plánovat logistiku a ušetřit peníze tím, že zaplatí pouze za využitou kapacitu na rozdíl od plného naložení kamionu. Tyto zásilky jsou oblíbené v západní Evropě, střední Evropě a pobaltských zemích. Kromě toho existují pravidelné trasy do zemí SNS, Kazachstánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a Iráku.

Nákladní doprava samozřejmě zůstává nejlepší volbou pro naše turecké klienty. Tým v Istanbulu se přitom nezastavil. Rozvíjíme naše portfolio služeb v souladu s potřebami trhu. Naši klienti dnes vidí nová řešení, jako je letecká a námořní doprava, jako zajímavé a atraktivní alternativy k dodávkám nákladních vozidel, které již znají,“ sdílí Elena Firsova, regionální ředitelka AsstrA Turkey a Istanbul Branch Manager.

Zdroj : AsstrA