Zdroj: AsstrA
DPP

Od ledna 2018 nabízí AsstrA import a export zboží „od dveří ke dveřím” mezi USA a Evropou a zeměmi SNS.

Za účelem poskytování logistických služeb v americkém směru byla vytvořena speciální pobočka AsstrA USA, v rámci níž pracuje skupina specialistů na propagaci a zlepšování nabízených služeb. Na operačních aktivitách ve směrech souvisejících s USA se bude podílet 29 agentů – amerických speditérů a námořních linek.

Firma AsstrA nabízí svým zákazníkům logistické služby na 15 importních směrech z USA a rovněž i analogický počet směrů exportních. Kapitálová skupina klade důraz na leteckou přepravu a také na námořní celokontejnerovou přepravu neutrálních, nebezpečných a vysokojakostních nákladů.

AsstrA-Associated Traffic AG podnikala na americkém trhu ještě před vytvořením pobočky AsstrA USA. Jedním z klíčových zákazníků v daném směru byla ruská firma Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC).

Celkový obrat AsstrA na směrech souvisejících s USA v roce 2017 činil kolem jednoho milionu euro. Do konce roku 2018 plánuje firma obrat trojnásobně zvýšit.

„Směřujeme k rozšíření kompetencí firmy na mezikontinentálních směrech. Proud nákladů mezi Severní Amerikou a Evropou tvoří 6,7% světového transportního toku. Právě proto spatřujeme ohromné možnosti pro rozvoj firmy, – poznamenává Vedoucí pobočky AsstrA USA, Vladislav Lagun. Konkurence na americkém trhu je obrovská. Vyplývá to kromě jiného z velkého obratu zboží a přítomnosti významných dodavatelů logistických služeb. Nicméně díky upevněné pozici na trhu mezinárodní silniční přepravy v Evropě a zemích SNS, jakož i díky spolupráci se zkušenými a profesionálními agenty v USA, můžeme nabídnout optimální služby dodávky „od dveří ke dveřím”. Velikou předností jsou také expertní poznatky našich specialistů na prodej. AsstrA disponuje širokou sítí zákazníků v Evropě a zemích SNS. Jsme firma zaměřená na klienta, což není v současné době ve Spojených státech tolik populární. Věříme, že po otevření lokální kanceláře AsstrA se díky našemu přístupu budeme na trhu amerických transportních firem odlišovat ”.

S cílem posílit svou pozici na trhu kontejnerové přepravy ve směrech USA-Německo-Švýcarsko-Rakousko-USA AsstrA zahajuje od druhého kvartálu 2018 aktivity, jejichž cílem je orientace ve skupině německých, rakouských a švýcarských přepravců. Na začátek roku 2019 je plánován rozvoj sítě agentů s cílem nabídky námořní a letecké přepravy mezi Kanadou a Spojenými státy. Podle plánu bude oficiální zastupitelství v USA otevřeno v roce 2020.

Zdroj: AsstrA