DPP

[quote]Evropský účetní dvůr provádí audit podpory EU pro silniční síť spojující členské státy a regiony. Auditoři budou zkoumat, zda opatření a financování Evropské komise vedou k tomu, že členské státy pokračují v budování sítě podle plánu a zlepšují dopravní spojení pro občany.[/quote]

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu silniční sítě spojující evropské regiony. Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu.

Silnice jsou stále hlavním způsobem pozemní přepravy osob a zboží v EU a pravděpodobně jím zůstanou i v dohledné budoucnosti, uvádějí auditoři. Výstavba silnic a jejich větší přístupnost jsou také důležité pro stimulaci hospodářského růstu. Podle údajů z roku 2016 zaměstnávala doprava více než 11 milionů osob – více než 5 % zaměstnanců v EU.

V 90. let minulého století se Komise rozhodla rozvíjet transevropskou dopravní síť (TEN-T), včetně silniční infrastruktury. Jejím cílem je do roku 2030 dokončit devět hlavních koridorů zahrnujících asi 40 000 kilometrů silnic od Pobaltí po Atlantický oceán a od Skandinávie po Středomoří. Tyto koridory mají nejvyšší strategický význam pro dosažení cílů politiky a spadá do nich většina hlavní sítě. Kromě toho Komise usiluje o to, aby do roku 2050 byla dokončena globální síť, díky níž budou přístupné a propojené všechny regiony v EU.

Částka, kterou EU v období 2007–2020 silniční síť financuje, dosahuje zhruba 82 miliard EUR, a polovina z této částky byla vynaložena na hlavní a globální síť. Největšími příjemci finančních prostředků jsou země střední a východní Evropy.

V posledních desetiletích pomohla EU svým financováním zlepšit dopravní spojení mezi členskými státy a regiony, avšak v silniční síti jsou stále mezery, chybějící články a úzká místa,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento audit George Pufan. „Hrozí, že celá hlavní síť propojující celou EU nebude dokončena včas.“