Společnost AVERY DENNISON je známá nejenom jako jeden z největších výrobců materiálů pro výrobu etiket, ale i jako firma s udržitelným přístupem ke své výrobě. Výsledkem nejnovějšího vývoje je materiál z recyklovatelného PET (rPET), který je určen pro výrobce etiket. Nový typ linerového rPET substrátu bude veřejnosti představen během měsíce října.

Jako surovina je PET celosvětově uznáván jako bezpečný, netoxický, silný, lehký, flexibilní materiál, který je 100% recyklovatelný. V obalovém průmyslu se využívá jak na pevné, tak i flexibilní obaly, včetně pomocných prvků jako jsou etikety. Jednu z forem recyklace tohoto materiálu představuje i výroba recyklovaného RPET.

Komplexní přístup k výrobě

Již před časem společnost Avery Dennison stanovila osm ambiciózních cílů udržitelnosti, které se zavázala dosáhnout do roku 2025. Jako součást těchto cílů se firma soustředí na snižování odpadu nejen ve vlastních výrobních operacích, ale také v celém hodnotovém řetězci. Tento holistický přístup byl ostatně uplatněn i při vývoji nového materiálu pro etiketáře.

Budoucí vize pro rPET

Vzhledem k tomu, že dostupnost vhodného rPET je v současné době zatím poněkud omezená, zpočátku bude i společnost mít omezenou nabídku rPET lineru pro výrobu samolepících etiket. Do budoucna se však uvažuje o výrazném zvýšení jeho produkce tak, aby rPET mohl být nabízen jako volitelná alternativa k běžně používaným materiálům.

Zdroj: syba.cz