Výrobce dopravní zabezpečovací techniky AŽD Praha v železniční stanici v Dětenicích na Jičínsku otevřel kompetenční centrum, v němž bude zkoušet nové typy železničních technologií a vyučovat jejich ovládání. V centru bude úzce spolupracovat s Fakultou dopravní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Investice do centra, které vzniklo přestavbou objektu bývalého skladu uhlí, činila přes 20 milionů korun. Při otevření to uvedli představitelé AŽD.

Kompetenční centrum je součástí experimentální železniční trati Kopidlno – Dolní Bousov, kterou jako nevyužívanou AŽD v roce 2016 koupila od státu pro své potřeby. Pravidelný vlakový provoz na trati není. Firma AŽD na 23 kilometrů dlouhé trati bude například zkoušet provoz autonomního vlaku, který mimo jiné potřebuje zcela nové systémy rozpoznávání objektů, určování polohy a vedení vlaku bez účasti člověka.

Centrum by mělo také pomoci k železničnímu oboru přilákat studenty. „Český železniční průmysl se již delší dobu potýká s nedostatkem studentů a kvalitních odborníků, mimo jiné v oblasti zabezpečovací techniky a telekomunikací. O tyto studenty železniční průmysl bojuje s celou řadou jiných oborů, a je nutné ukázat, že železniční doprava je atraktivní obor a má co nabídnout,“ uvedl při otevření centra ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V dětenickém centru a na zkušebním polygonu se studenti budou učit přímo v terénu řídit skutečnou dopravu. Seznámí se s nejmodernějšími železničními technologiemi a typy řízení dopravy a jejího zabezpečení. Výukový sál má kapacitu až 30 lidí. Letos chce AŽD ve stanici začít přestavovat bývalou budovu nádraží na ubytování pro studenty. V provozu bude centrum celoročně.

„Centrum mnohem více prováže akademickou sféru s průmyslem a umožní rychlejší a hlubší osvojení nových technologií ze strany studentů včetně jejich rychlejší adaptace na pozice v podnikatelské sféře,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Obdobný projekt podle něj v Evropě není.

Kromě studentů ČVUT bude centrum určené i pro stáže studentů ze zahraničí. AŽD jej bude využívat i pro školení vlastních zaměstnanců a pracovníků spolupracujících firem. Polygon bude firma využívat i pro testování technických řešení pro své zákazníky.

Společnost AŽD je dodavatelem technologických celků v oboru zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních technologií dopravní infrastruktury. Orientuje se především na železniční dopravu. Roční obrat společnosti je na úrovni 14 miliard korun, z nichž asi třetina pochází ze zahraničí. Firma má asi 1700 pracovníků a působí v asi 20 zemích světa.

Vedle takzvané Kopidlnky AŽD vlastní také Švestkovou dráhu z Čížkovic do Obrnic na Lounsku.

Zdroj: ČTK
DPP