První předpisy Balíčku mobility, který byl zaveden v srpnu 2020, se zabývaly především dobou práce a odpočinku pro řidiče na dlouhé vzdálenosti v rámci Evropské unie. Jaké změny přinese legislativa v roce 2022?

Podle starověkého řeckého filozofa Hérakleita „Změna je jediná stálá věc v životě.“ Sektor dopravy a logistiky je již zvyklý rychle překonávat krize způsobené mnoha faktory, včetně Brexitu a COVID-19. V roce 2022 vstoupí v platnost několik klíčových pravidel Balíčku mobility. Dopravci už tomu přizpůsobují práci.

Odborníci ze skupiny společností AsstrA-Associated Traffic AG hovoří o důležitých změnách, které vstoupily v platnost 2. února 2022 v rámci dalších fází Balíčku mobility.

  • Plat řidičů

Nejvýznamnější změny se týkají nových pravidel odměňování řidičů. Řidiči budou mít ze zákona povinnost pobírat plnou minimální mzdu v zemi, kde pracují. Pokud je například řidič z Polska poslán pracovat do Francie, jeho mzda by se měla vypočítat v souladu s minimální mzdou, kterou dostávají francouzští řidiči.

Nová pravidla pro odškodnění řidičů se budou vztahovat na kabotážní přepravu a přeshraniční operace.

Tranzitní a obousměrná doprava se nemění.

  • Informační systém o vnitřním trhu ((аngl. Internal Market Information System – IMI)

Od 2.2.2022 je nutné hlásit výše uvedené pohyby, tzn. o přepravách prováděných řidiči vyslanými z jiné země EU do tzv. systému IMI, platformy společné pro všechny země Evropské unie.

  • Změny v pravidlech kabotážní přepravy

Stejně jako dříve nelze za sedm dní provést více než tři kabotážní operace. Je však třeba poznamenat, že po třetí po sobě jdoucí kabotáži v dané zemi musí mít řidič přestávku v délce nejméně čtyř dnů, počínaje ukončením třetí kabotáže.

  • Kombinovaná doprava

Kombinovaná doprava, která se v budoucnu pravděpodobně bude podobat té kabotážní, bude podléhat stejným omezením jako kabotážní doprava, pokud jde o počet zásilek, jízdní doby a přestávky. Tento požadavek ovlivní přepravní kapacitu a náklady silniční dopravy.

  • Povinnost vrátit vůz na základnu každých 8 týdnů

V souladu s platnými pravidly jsou řidiči v mezinárodní přepravě povinni vrátit se na základnu svého zaměstnavatele nejpozději do 8 týdnů ode dne odjezdu z ní. Tento požadavek vyvolal bouřlivou debatu. Někteří odborníci tvrdí, že je to neslučitelné s principy Zelené dohody pro Evropu, což je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž cílem je učinit klima EU neutrální do roku 2050. Existuje mnoho známek toho, že řidiči budou často nuceni podnikat „prázdné“ jízdy, aby vyhověli novým pravidlům Balíčku mobility.

Kromě toho vstoupí v platnost povinnost evidovat hraniční přechody do digitálního tachografu.

  • Změny ve zdanění

V důsledku implementace Balíčku mobility EU některé země východní Evropy zavádějí změny ve zdanění mezd řidičů na dlouhé vzdálenosti. V důsledku toho se očekává nárůst hrubých nákladů dopravců z Polska, Rumunska a Bulharska minimálně o 36 %.

Experti AsstrA-Associated Traffic AG zdůrazňují, že nedodržení ustanovení balíčku mobility povede nejen k finančním sankcím, ale také k poškození dobrého jména, což může vést k pozastavení nebo ztrátě licence. Podniky by proto měly věnovat zvláštní pozornost zavádění spolehlivě přesných mzdových metod v souladu s nejdůležitějšími změnami, které přináší Balíček mobility.

Zdroj : Asstra