Bezpečný cyklista podle představ dětí. Republikové kolo soutěže má své vítěze. Bezpečný cyklista. Jak se má správně chovat? Na co nesmí nikdy zapomenout? Čím musí být jeho kolo nebo koloběžka vybaveno? Nad takovými otázkami se měly zamyslet děti z mateřských a základních škol při ztvárnění bezpečného cyklisty.

Literární a výtvarnou soutěž v rámci dopravní osvěty tradičně vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR. Děti si svými soutěžními obrázky a díly hravou formou připomínají základní pravidla bezpečnosti.

„Podobu bezpečného cyklisty mohly děti vystihnout kresbou, modelem, vyprávěním, básní nebo třeba fotopříběhem. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích, výtvarná část pro mateřské školy a 1. a 2. stupeň základních škol a literární část pro žáky základních škol. Vše ostatní záleželo na zkušenostech, vědomostech a fantazii,“ uvádí Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Republikové kolo soutěže přineslo více než 2000 originálních prací. Komise složená ze zástupců Týmu silniční bezpečnosti, Policejního prezidia ČR a Krajské vědecké knihovny v Liberci soutěžní díla hodnotila 7. června. Z každé kategorie vybrala pět výherců. Bezpečného cyklistu podle ní vystihla řada dětí, nejzdařilejší díla celostátního kola budou oceněna 28. června v Muzeu PČR v Praze.

„Děti spadají do kategorie nejohroženějších účastníků silničního provozu. Dopravní výchovu prostřednictvím soutěže v tomto případě necháváme přímo na nich. Při tvorbě svých příběhů a obrázků si osvojují základní pravidla bezpečnosti a zároveň na ně upozorňují i své kamarády a rodiče už jenom tím, že rozpoutávají diskuzi k bezpečnému pohybu v silničním provozu,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence policejního prezidia PČR.

Zbrklé a neuvážené chování dětí způsobí ročně stovky dopravních nehod cyklistů, a to i těch dětských. „Vzhledem k blížícím se letním prázdninám se dá očekávat, že mnoho dětí se zabaví jízdou na kole nebo koloběžce. Proto je důležité, aby jim rodiče kolo a povinnou výbavu nejen zkontrolovali, ale rovněž připomněli i nutnost mít cyklistickou přilbu,“ dodává Markéta Novotná.

 

Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí k efektivní výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Touto cestou bychom se rádi podíleli na podporování snižování dopravní nehodovosti, a především množství zranění (i smrtelných) na silnicích. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

DPP