[quote]První místopředseda Komise Frans Timmermans 7. listopadu za přítomnosti místopředsedkyně Evropského parlamentu Mairead McGuinessové hostil vrcholné setkání náboženských vůdců z celé Evropy. Toto 13. výroční vrcholné setkání se konalo v souvislosti s probíhající debatou na téma budoucnost Evropy, kterou zahájil 1. března bílou knihou předseda Komise Juncker.[/quote]

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Budoucnost Evropy je v rukou jejích občanů. Vytváření této budoucnosti je naší kolektivní odpovědností, naše společné hodnoty jsou naším kompasem. Pravidelný dialog s konfesními, stejně jako s nekonfesními organizacemi nám umožňuje pohlížet na otázku naší společné budoucnosti z různých úhlů. Právě pomocí otevřeného dialogu můžeme vybrat ten nejlepší směr naší společné budoucnosti.“

Toto vrcholné setkání, které je součástí pravidelného dialogu s církvemi, náboženskými společenstvími a filozofickými a nekonfesními organizacemi na základě článku 17 Lisabonské smlouvy, bylo příležitostí k zevrubné diskusi o hodnotách a správě věcí veřejných. Stávající diskuse o budoucnosti Evropy se zaměřuje na otázku, jak dosáhnout toho, aby Evropa byla jednotnější, silnější a demokratičtější. Účastníci se rovněž zabývali lidským rozměrem Evropy, zejména sociálními a environmentálními aspekty, a hledali způsob, jak Evropu budovat na zásadách solidarity, sociální spravedlnosti a udržitelnosti. Přítomné náboženské vůdce Komise požádala o spolupráci během celého procesu hledání budoucnosti Evropy.

Všichni se shodli na tom, že dialog o dnes projednávaných otázkách by měl pokračovat.
Souvislosti

Vrcholná setkání Evropské komise se zástupci církví a náboženských sdružení a společenství, jakož i filozofických a nekonfesních organizací se konají pravidelně každým rokem. Současné setkání je již 13. vrcholným setkáním, které Komise uspořádala. Od roku 2009 je dialog s církvemi, náboženskými společenstvími a filozofickými a nekonfesními organizacemi zakotven v Lisabonské smlouvě (článek 17 SFEU). Odpovědnost za tento dialog nese první místopředseda Komise Timmermans. Na stejné téma o budoucnosti Evropy uskutečnila Komise dne 19. června 2017 své každoroční setkání s nekonfesními organizacemi.

V březnu Komise předložila bílou knihu, kterou zahájila proces úvah o budoucnosti Evropy. Komise se poté zavázala, že povede rozhovory s různými skupinami občanů v různých evropských městech a regionech, aby podnítila diskuzi o vyhlídkách Evropy v roce 2025. V projevu o stavu Unie v roce 2017 upřesnil svoji vizi budoucí Evropy předseda Komise Juncker a zdůraznil, že Evropa je v prvé řadě Unií hodnot. Předseda Juncker také představil plán na vytvoření jednotnější, silnější a demokratičtější Unie.

Další informace
Stav Unie v roce 2017 Bílá kniha o budoucnosti Evropy a jejím dalším směřování
Dialog Evropské komise s církvemi, náboženskými obcemi a filozofickými a nekonfesními organizacemi

Seznam účastníků
– Muslimská aktivistka Seyran ATEŞOVÁ, zakladatelka mešity Ibn Rushd-Goethe v Berlíně
– Švédský a skandinávský metropolita CLEOPAS, Ekumenický konstantinopolský patriarchát
– Starší Massimo DE FEO, vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v území Evropa
– Pan Ron EICHHORN, předseda Evropské budhistické unie
– Francouzský metropolita EMMANUEL, místopředseda Konference evropských církví, Ekumenický konstantinopolský patriarchát
– Rabín Albert GUIGUI, vrchní bruselský rabín
– Biskup Jean-Claude HOLLERICH, lucemburský arcibiskup
– Imám Táriq OUBROU, rektor mešity v Bordeaux
– Paní Irmgard SCHWAETZEROVÁ, předsedkyně synodu Evangelické církve v Německu (EKD)
– Biskup Noel TREANOR, biskup diecéze Down and Connor
– Arcibiskup Urmas VIILMA, Estonská evangelická luterská církev

DPP