Zdroj: Freeimages.com
Invoitix

[quote]Pokračování články z minulého týdne, který pojednává o budoucnosti logistiky.[/quote]

Další zajímavýoum vyhlídkou je možnost, že se logistika stane průmyslovým odvětvím zaměřeným na data, kde informace mají přednost v hodnotových návrzích logistických služeb nad skutečnou schopností přepravovat nákladu.

Scénář 3: Hráči s novým chovem technologií jsou méně majetkoví

Co je zajímavé vidět, je vzestup nového druhu poskytovatelů logistiky, kteří nemají žádný majetek (loďstvo nebo sklady), ale jsou schopni poskytovat logistické služby shromažďováním „informací o majetku“ od lidí, kteří je vlastní prostřednictvím využívání dat . Například společnosti Shyp a Zipments jsou logistické společnosti, které poskytují služby související s logistikou, jako jsou nabídky nákladních kotoučů nebo přepravních kapacit, ale ani vlastní majetek, a proto jsou schopny nabízet více nákladově konkurenceschopné služby téměř o 50 procent méně než průměr v průmyslu. Nemají náklady spojené s udržováním majetku nebo s vyvíjením tlaku na zajištění úspor z rozsahu.

To naznačuje zajímavou budoucnost, kdy se váš typický poskytovatel logistických služeb a prodejce na trhu vyvíjí k přístupu založenému na konzultacích a více se podobá projektovým manažerům než skutečným nákladům na náklad, což vede k novým modelům, jako je E-Brokerage.

Scénář 4: Platformy elektronického zprostředkování (Uber of Trucks)

Růst elektronického maloobchodu, spojený s technologiemi konektivity, přinese nové řešení pro nákladní a logistické firmy. Šíření digitalizace v nákladních automobilech přiměje tradiční zprostředkovatele nákladní dopravy, aby sladili svůj obchodní model s mobilními řešeními pro zprostředkování nákladů. Mobilní aplikace jsou rozhodující pro bezproblémový makléřský systém, nazvaný také „uberization trucking“. V budoucnu se od makléřů mobilních nákladních vozidel očekává, že vyvíjejí interní softwarová řešení tím, že vytvoří potenciální synergická partnerství s tradičními makléři nákladních automobilů, poskytovateli OEM a telematiky, aby tuto změnu usnadnili.

Představte si scénář, v němž je mobilní aplikace začleněna tak, aby odpovídala řidičům nákladních automobilů potřebám odesílatele na sazby, trasách a plánech. Očekává se, že automatizuje řadu procesů týkajících se stavu dodávky, odeslání, zjišťování zatížení a platby za řidič, kromě poskytnutí kritických informací o zásilkách v reálném čase, a to přímo od převzetí po dodání. S přibližně 20 miliardami dolarů ztracenými v tržbách z prázdných kilometrů a emisí nadbytečných kapacit, výnosy plynoucí z takových obchodních modelů povedou k minimalizaci provozních nákladů tím, že zlepší využití aktiv a spotřebu paliva. Budoucnost bude svědkem on-line služeb, což znemožní tradiční nákladní makléřské firmy tím, že v tomto prostoru nabídne více agilních služeb.

Vzhledem k tomu, že se objevují nové subjekty a průmysl se rozděluje do kapes, mohou se rozmnožovat obecné provozní překážky obchodu. Pro 150 let starý průmysl, který obchoduje s „důvěrou“, toto stádo nových hráčů způsobí nové komplikace dodržování předpisů. Průmysl bude hledat chytřejší způsob podnikání, aby se vyhnul papírování, jako je použití blokády, která se rychle objevuje jako skvělý nástroj pro dosažení rychlejšího souladu.

 Scénář 5: Inteligentní obchod s blokádou

Stejně jako internet vyvolal vývoj z klientských aplikací do webových aplikací, cloudových řešení a SAAS, model peer-to-peer blockchain vykazuje potenciál generovat nové inovační kanály o tom, jak lze vyvinout a nasadit logistické aplikace. V tomto smyslu by mohla technologie bloku řetězců vzniknout jako nový operační systém pro sítě dodavatelského řetězce, které kombinují spojení B2B se softwarovými aplikacemi.

Například pokud jste vedoucím skladu zodpovědný za tok zboží, mohlo by dojít k situaci, kdy dodavatelé nedokáží dodávat zboží neporušené nebo včas, což by vedlo k případným časově náročným sporům a represivním opatřením k nápravě. S technologí Blockchain se vyhneme takovým scénářům, protože by vám umožnila vyjednat inteligentní kontakty s dodavateli, které jasně definují podmínky, podmínky a způsob fungování mezi oběma stranami, přičemž dále povolují senzorizaci veškerého zboží za účelem vytváření kritických informací o stavu zboží a čas dodání. Předběžná peněžitá částka je vybírána a zadržena z poslední kontaktní ceny v případě, že došlo k prodlení v dodávce, pokud zboží není shledáno neporušené.

Očekává se, že důsledky blokády budou mít širší dosah ve srovnání s jakýmikoliv jinými nástroji pro správu dodavatelů, protože se očekává, že budou sledovat podrobnosti přímo od zahájení objednávky na úrovni zákazníka až po informace o přepravě, což povede ke zvýšení viditelnosti v rámci dodavatelského řetězce, a dále umožnit všem stranám přístup k přesným informacím v reálném čase kdekoli a kdykoli.

S vývojem blokového řetězce, který rozšiřuje své aplikace na budoucí dodavatelské řetězce, je dalším důležitým aspektem možnost, že dodavatelský řetězec bude více kompatibilní, průhledný a bude mít inovativní zpracování plateb, u nichž se očekává, že zvýší trakci v nových typech služeb, jako je například zprostředkování mobilních přeprav systémy.

Budoucnost: Sebestační dodavatelský řetězec

Tyto pět technologií dokazuje, že v dnešním dynamickém světě nabízejí dodavatelské řetězce založené na inteligenci konkurenční výhodu. V tomto digitálním věku, kdy se mantra „transformuje nebo je nadbytečná“, budou společnosti využívat tyto technologie k vytvoření self-orchestrated dodavatelského řetězce a dříve nepředstavitelné efektivity. Některé předpovědi, které bychom mohli udělat o těchto ziscích, jsou uvedeny níže. Představ si:

  • Gestační mezera mezi objednáváním a vlastnictvím výrobku je nyní během několika sekund; doručení na stejný den se stává stejnou hodinou
  • Služby s přidanou hodnotou, jako je například „usnadnění obchodu“, již neexistují jako bloková klíče umožňují všechny platby při schvalování akreditivů a vydávají platby v portfóliích při změnách v úschově apod. Dodávatelský řetězec se odděluje od „konce do konce“ a „bodu A do bodu B „, protože obchodní modely se mění z integrace na agregaci
  • 50 procent všech loďstev bude mít určitou míru autonomie mezi tím, že bude částečně autonomní až plně autonomní
  • Objemy přepravy ve skladech se snížily o 50 procent a velikost skladu se snížila o 30 procent, přičemž více mluvčích se přiblížili spotřebitelům než velké centrální rozbočovače na městském okraji

Pokud by se dokonce jedna z těchto předpovědí dostavila, znamenalo by to, že jsme se dostali z našich stávajících těžkopádných modelů a budeme v budoucnu upřednostňovat data a technologie k zajištění nejistoty než na nákladné reakční metody. Znamená to, že v budoucnosti bude digitální sféra, odměny budou obrovské a firmy získají značné výhody. Dodavatelský řetězec je zralý pro transformaci a první výhoda je pro přijetí.

Tento článek byl napsán s příspěvky členů Visionary Research Team, Archana Vidyasekar, Výzkumný vedoucí týmu a Vijay Narayanan, Senior Research Analyst.

Zdroj: Forbes.com

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP