ČD Cargo v České Třebové slavnostně zahájilo provoz nového simulátoru řízení vlaků.

Zahájení se zúčastnil ministr dopravy, vedení ČD Cargo, mateřských Českých drah a další zástupci úřadů a institucí spjatých s železniční dopravou. Na simulátoru se pravidelně budou školit všichni strojvedoucí ČD Cargo, přičemž simulátor je věrnou kopií stanoviště strojvedoucího lokomotivy Siemens Vectron.

Bezpečnost provozu je pro ČD Cargo absolutní prioritou. Naši strojvedoucí proto každé dva roky na simulátoru absolvují individuální školení pod vedením lektora z Dopravního vzdělávacího institutu. Vyzkoušet si zde mohou například reakci na poruchy zabezpečovacího zařízení na trati, jízdu vlaku pod ETCS ale budou řešit i mimořádné situace se kterými se v běžném provozu mohou setkat,“ uvedl předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Předcházet mimořádným událostem, správně zareagovat v mimořádné situaci, je jedním z důležitých předpokladů, jak lépe zvládat dopravu, jak zvýšit bezpečnost na železnici. V letošním roce máme jako hlavní téma přípravu na provoz pod dohledem ETCS. Zprovoznění nového simulátoru vnímám jako důležitý milník umožňující jednodušší přechod na nový vlakový zabezpečovač,“ dodal ministr dopravy Martin Kupka.

Strojvedoucí jezdí na simulátoru po tratích vycházející z reálných předloh. V současné době jsou k dispozici tratě Chałupki – Bohumín – Hranice na Moravě, Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí – Frýdlant nad Ostravicí a Suchdol nad Odrou – Vítkov. Tratě byly vybrány tak, aby zahrnovaly nejčastěji využívané způsoby zabezpečení jízd vlaků na síti Správy železnic. Jedná se o automatický blok, automatické hradlo a zabezpečení jízd dle předpisu D3.

Simulátor je rovněž vybaven zabezpečovacími systémy používanými na lokomotivách ČD Cargo, jako například LS 06, Mirell, či ETCS level 2. V souvislostí s expanzí do zahraniční je simulátor vybaven i zabezpečovacími systémy zahraničních železnic (například SHP, LZB nebo PZB). Dodavatelem simulátoru je společnost Sim Factor, známá dodávkami podobných zařízení do Polska, Rakouska, Velké Británie, Litvy a dalších zemí.

Zdroj: ŽESNAD