Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

[quote]Podle údajů Eurostatu z 21. března Nizozemsko zaznamenalo v průměru nejvyšší cenu jednoho hektaru orné půdy v EU v roce 2016 (63 000 EUR). Ve skutečnosti byla cena orné půdy v každém regionu Nizozemska nad průměrem EU. Nicméně mezi regiony, pro které jsou k dispozici údaje, byla nejvyšší cena orné půdy v regionu Ligurie v Itálii (průměrně 108 000 EUR na hektar). Orná půda byla nejlevnější v Rumunsku, hektar stál v roce 2016 v průměru 1958 EUR. Na regionální úrovni stál hektar orné půdy v oblasti Yugozapaden Bulharska (průměrně EUR 1 165).[/quote]

 

 

Úroveň cen půdy závisí na řadě národních (zákonů), regionálních podmínek, (klima, blízkost sítí) a lokalizovaných faktorech (kvalita půdy, svah, odvodnění apod.). pravidla zahraničního vlastnictví). Jako takový je zajímavé zaznamenat vývoj cen regionů v průběhu času. Z dostupných údajů byl růst v České republice (trojnásobný nárůst), Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Maďarsku (dvojnásobný nárůst). Ceny v ostatních členských státech vzrostly, i když mnohem pomaleji. V téměř všech regionech byla koupě orné půdy dražší než nákup trvalých travních porostů (Voreio Aigaio). Stejně tak nákup nakupovatelných plodin byl dražší než nepořizovatelná orná půda (6 x dražší ve španělském Región de Murcia).

Ne všechny pozemky vlastní farmář pracující na pozemku. Mnozí zemědělci pronajmou svou půdu, pokud se jedná o krátkodobé obchodní rozhodnutí. Náklady na pronájem pozemků je dalším faktorem, který zemědělci absorbovali ve svém podnikání. (Orná nebo trvalá louka, mokřad) Mezi členskými státy a regiony v rámci členských států se také výrazně liší. Pronájem jednoho hektaru zemědělské půdy byl nejdražší v Nizozemsku, přičemž nejvyšší regionální průměr ve Flevolandu (NL) činil téměř dvojnásobek národního průměru (1 536 EUR za rok). Pronájmy zemědělské půdy byly levnější v Lotyšsku (46 EUR na hektar za rok), nejlevnější ale byly v Mellersta Norrland a Övre Norrland ve Švédsku (28 EUR na hektar za rok). Stejně jako u pozemků je pronájem trvalých luk levnější než pronájem orné půdy.

Souvislosti

Tato zpráva vyjadřuje veřejný zájem o nové soubory dat, protože Evropská komise potřebuje mít porovnatelné informace o jejích primárních zemědělských zdrojích..

Většina členských států poskytla všechny, nebo alespoň hlavni dostupné údaje na období 2011-2016, včetně případných regionálních údajů. Doprovodná vysoce kvalitní metadata pomáhají data členských států srovnávat. Tyto soubory metadat jsou také k dispozici s datovými soubory. Zlepšení datových souborů bude pokračovat, zejména s ohledem na doplnění stávajících mezer.

Metody a definice

Údaje jsou shromažďovány každoročně. Společná metodika pro ceny zemědělské půdy a nájemné v Evropské unii je základem srovnatelných statistik. Ceny zemědělské půdy vztaženy na jeden hektar volné zemědělské půdy během referenčního období (kalendářní rok). V závislosti na členském státě mohou být tyto ceny použity k nákupu nebo prodeji zemědělských produktů.

Ceny pronájmu zemědělské půdy se vztahují na cenu jednoho hektaru zemědělské půdy během referenčního období. Ceny za pronájem by měly být získány ze zemědělských podniků v zemi.

Ceny a nájemné vyjádřené v národní měně se pro porovnání mezi členskými státy převádějí podle kurzu.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP