[quote]Podle odhadu Eurostat ze 14. srpna se v červnu 2017 v porovnání s květnem 2017 snížila sezónně očištěná průmyslová výroba v eurozóně o 0,6 % a v EU-28 o 0,5 %. V květnu 2017 vzrostla průmyslová produkce v obou zónách o 1,2 %.[/quote]

V červnu 2017 došlo v porovnání s červnem 2016 k nárůstu průmyslové výroby o 2,6 % v eurozóně a o 2,9 % v EU28.

Měsíční srovnání podle hlavních průmyslových seskupení a podle členských států

Pokles průmyslové výroby v eurozóně o 0,6 % v červnu 2017 v porovnání s květnem 2017 je způsoben poklesem produkce kapitálových statků o 1,9 %, zboží dlouhodobé spotřeby o 1,2 %, zboží krátkodobé spotřeby o 0,4 %, zatímco výroba energie vzrostla o 1,8 %.

V EU-28 je pokles o 0,5 % způsoben poklesem výroby kapitálových statků o 1,5 %, zboží dlouhodobé spotřeby o 0,8 %, meziproduktu o 0,4 % a zboží krátkodobé spotřeby o 0,3 %, zatímco výroba energie vzrostla o 1,4 %.

Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici údaje, zaznamenaly největší pokles průmyslové produkce v Irsku (-7,5 %), v České republice (-3,8 %) a na Maltě (-3,2 %), nejvyšší nárůst v Lucembursku (+3,4 %), Estonsku, Chorvatsku a Nizozemsku (po + 1,2 %).

Roční srovnání podle hlavních průmyslových seskupení a podle členských států

Zvýšení průmyslové výroby v eurozóně o 2,6 % v červnu 2017 v porovnání s červnem 2016 je způsobeno vyšší výrobou energie o 5,1 %, zboží dlouhodobé spotřeby o 4,0 %, meziproduktu o 3,8 %, investičního zboží o 1,6 % a zboží krátkodobé spotřeby o 0,6 %.

V EU28 je nárůst o 2,9 % způsoben výrobou zboží dlouhodobé spotřeby o 4,2%, meziproduktů o 3,9 %, energií o 3,7 %, investičních statků o 2,4 % a výrobků krátkodobé spotřeby o 1,5  %.

Mezi členskými státy, pro které jsou k dispozici údaje, bylo nejvyšší nárůst průmyslové produkce zaznamenán v Estonsku (+ 14,5 %), Rumunsku (+ 11,5 %) a Švédsku (+ 8,9%). Poklesy byly zaznamenány v Irsku (-8,1 %) a na Maltě (-1,3 %).

Index průmyslové produkce měří vývoj objemu výroby v průmyslu bez stavebnictví na základě údajů očištěných o kalendářní a sezónní vlivy.

Sezónně očištěné řady eurozóny a EU se počítají agregací sezónně očištěných národních údajů. Eurostat provádí sezónní úpravu údajů pro země, které neupravují své údaje o sezónní vlivy. Celé odvětví pokrývá oddíly B až D NACE rev.2. Pro výpočet agregátů v eurozóně a EU se odhadují chybějící příspěvky členských států za poslední měsíce.

Průmyslová výroba

% změna proti předchozímu měsíci*

Vzhledem k tomu, že se průmysl v České republice podílí na HDP cca 1/3 a tempa jeho rozvoje kolísají, přičemž není dostatek pracovních sil, který Česko tradičně řešilo využitím zahraničních pracovníků, není meziroční nárůst méně vynikající, než by vyplynulo z předvolebních kampaní.  

DPP