Správní rada České kanceláře pojistitelů (ČKP) se v reakci na dění na Ukrajině rozhodla prodloužit bezplatné krytí škod vyplývajících z provozu ukrajinských vozidel ze dvou na šest měsíců. Lhůta šesti měsíců bude i nadále počítána od opuštění ukrajinského území, nejméně však do 31. srpna 2022. Kancelář o tom dnes informovala ČTK

„Ukrajinští občané, kteří prchají před válkou a hledají v naší zemi bezpečí, jsou ve velmi obtížné situaci, a to jak psychické, tak i z hlediska zdrojů. Většina z nich jsou ženy a děti, které stojí před urgentní potřebou zabezpečit si základní životní podmínky, což jim značně komplikuje směnitelnost hřivny a často také omezená dostupnost jiných finančních prostředků,“ uvedl výkonný ředitel kanceláře Jan Matoušek.

Kancelář podle něj nyní hledá udržitelný systém, jak ukrajinská vozidla na území ČR získají povinné ručení. „O nalezení legislativního řešení diskutujeme s ministerstvem financí, podobná debata je i na úrovní členských států a Evropské komise. Panují totiž nejasnosti, zda evropská legislativa vůbec umožňuje na území ČR pojistit vozidlo registrované mimo Evropskou unii. Prodloužení času bezplatného krytí na šest měsíců tak dává dostatek času k hledání dlouhodobého řešení,“ upozornil.

Matoušek podle odhadů očekává počet vozidel odpovídající jedné desetině počtu uprchlíků. Garanční fond ČKP je na podobné mimořádné události dostatečně dimenzován a účast pojišťoven na nákladech tohoto opatření považuje za velmi nepravděpodobnou. Česká kancelář pojistitelů poskytuje také hrazený odtah ukrajinských vozidel při poruše či nehodě.

„Česká kancelář pojistitelů a její členské pojišťovny jsou přesvědčeny, že není ani správné, ani morálně ospravedlnitelné se na otázku pomoci lidem, kteří prchají před hrůzami násilí a války, dívat ekonomickým pohledem. Stojíme ve zcela výjimečném tragickém okamžiku evropských dějin. Evropské hodnoty, za které se mimo jiné bojuje na Ukrajině, stojí právě na solidaritě s potřebnými,“ uzavřel Matoušek.

Zdroj : ČTK

DPP