Podle ustanovení balíčku mobility, která vstoupila v platnost, budou řidiči dostávat plnou minimální mzdu v zemi, kde pracují. Německá vláda hodlá v roce 2022 zvýšit minimální mzdu na 12 eur za hodinu. Mnou si řidiči ruce?

V souladu s ustanoveními MiLoG (německy: Mindestlohngesetz – zákon o minimální mzdě, který vstoupil v platnost v roce 2015) se od 1. ledna 2022 zákonná minimální mzda zvýšila ze současných 9,50 eur na 9,82 eur za hodinu. Další zvýšení – až na 10,45 eura za hodinu – je naplánováno na červenec letošního roku. V říjnu pak hodlá německá vláda zvýšit sazbu na 12 eur za hodinu.

To znamená, že řidiči provádějící přepravu (kabotáž, mezinárodní přepravu s vykládkou nebo nakládkou v Německu a nakládku nebo částečnou vykládku v této zemi) dostanou vyšší odměnu. Dopravci zase musí počítat s nárůstem nákladů kvůli plánovanému navýšení.

Tato otázka se však netýká pouze Německa. Podle podmínek balíčku mobility platného od února 2022 budou řidiči, na které se vztahují nová pravidla delegování, dostávat plnou minimální mzdu v zemi, kde pracují.

Pro srovnání, přibližné minimální hodinové mzdové sazby v některých jiných evropských zemích jsou:

 

Alexander Monsch, ředitel pobočky AsstrA-Associated Traffic AG v Magdeburgu, vysvětluje, jak nové platové předpisy řidičů mění situaci v odvětví dopravy a logistiky.

– Alexandře, nová ustanovení o růstu odměn pro řidiče v podnikání – je to pouze teorie nebo realita?

Těžko říci, zda řidič vykonávající práci například v Německu sazbu této země skutečně dostane. Otázku vyplácení plné minimální mzdy ovládnou především německé firmy. Podle německých zákonů musí zahraniční dopravci platit svým řidičům vyšší odměny, ale zda opravdu budou? O tom pochybuji.

– Co znamená MiLoG pro zahraniční dopravní společnosti?

To je riziko na obou stranách. Za prvé, německé společnosti mohou zkontrolovat, zda zaměstnavatel vyplácí řidičům mzdy v Německu, a pokud tak neučiní, mohou je pokutovat.

Druhým rizikem je, že nespokojení řidiči mohou žalovat zaměstnavatele, kteří nedodržují nové předpisy.

Obecně si myslím, že MiLoG nepovede k poklesu objemu přeprav dodávaných zahraničními dopravci do Německa.

– Německá vláda hodlá v říjnu zvýšit minimální mzdu v zemi na 12 eur za hodinu. Zní to ambiciózně.

Jsem si jist, že záměry budou realizovány. Práce musí být spravedlivě placena. Kvůli akutnímu nedostatku řidičů v posledních letech navíc mzdy stále rostou.

– Pociťuje Německo akutně nedostatek řidičů?

Posledních pět let vypadala situace takto: ročně odchází do důchodu zhruba 50 000 řidičů. Novou licenci dostane 20 000. Výpadek je 30 000. Při současném aktivním růstu ekonomiky je to katastrofa.

– Zdá se, že tento problém se týká celé Evropy.

Ano. Každá země se s nedostatkem vyrovnává sama. Němci nabírají řidiče z Polska, Česka. Polsko, Česká republika – z Moldavska, Běloruska, Ukrajiny. Řetězová reakce, ale problém nadále setrvává.

– Jak hodnotíte současnou situaci v odvětví dopravy a logistiky obecně?

Situace není příliš optimistická. Kvůli nedostatku řidičů chybí přeprava v Německu i po celé Evropské unii. Zahraniční společnosti se bojí investovat do nového vybavení, připočítají k tomu skokový nárůst cen pohonných hmot – a sazba za přepravu v rámci Německa se za poslední rok zvýšila o 50%. To jsou velké výkyvy. Dopravní a logistický průmysl čelí nové výzvě.