[quote]Delegace ČR a Saska na svém jednání se zástupci Evropské komise v Praze prezentovaly společné priority v oblasti zrychlení mezistátního cestování na železnici. Za společné priority označili ministři Karel Havlíček a Martin Dulig zařazení celé vysokorychlostní trati z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan do transevropské železniční sítě (TEN-T). Pozornost věnovali i financování železničních dopravních staveb z evropských zdrojů. Setkání proběhlo u příležitosti příjezdu Connecting Europe Expressu (CEE, Evropského vlaku propagujícího železniční dopravu) do Prahy.[/quote]

Jsem rád, že jsme  mohli společně se saskými kolegy prezentovat Evropské komisi společný zájem na zařazení vysokorychlostní trati přes Ústí nad Labem do Drážďan do co nejvyšší vrstvy TEN-T sítí. Z důvodu možnosti spolufinancování z evropských zdrojů je to pro nás spolu s novými tratěmi Praha-Brno či Přerov-Ostrava jedna z priorit,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček s tím, že to, ve které vrstvě sítě se tyto trasy nakonec ocitnou, bude předmětem dalších debat.

Jednání se věnovalo i financování staveb rychlých spojení. Důležitou informací je to, že EK plánuje  vytvořit specifickou vrstvu pro klíčové evropské projekty strategického zájmu s požadovaným termínem dokončení k roku 2040, které by mohly být spolufinancovány z připravovaných evropských finančních nástrojů.

Peníze z CEFu potřebujeme především na přípravu a následné budování našich velkých strategických staveb, proto chceme mít co nejvíc projektů v core vrstvě transevropských sítí. Je důležité uvědomit si, že bez vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Brnem se rychlé spojení mezi Berlínem, Drážďany, Prahou, Brnem, Vídní či Bratislavou a Budapeští zásadně nezlepší a toto spojení nebude hrát důležitou roli v rámci evropských železničních koridorů. A oceňuji, že si toho je Evropská komise vědoma,“ doplňuje ministr Havlíček.

ČR se přípravě VRT intenzivněji věnuje od roku 2017, kdy byl vládou schválen Program rozvoje Rychlých spojení v ČR. Vláda se tak jasně vyjádřila k podpoře tohoto systému a k ambici takový projekt v tuzemsku realizovat. Potom se v dalších letech plně rozběhly přípravy jednotlivých ramen v souladu s požadavky stavebního zákona na jednotlivé stupně. Příprava je nyní nejdále u úseku Praha-Běchovice – Poříčany a u Krušnohorského tunelu, u kterých lze očekávat, že by právě tyto stavby mohly být zahajovány jako první. Více informací o VRT v ČR naleznete zde.

Evropská unie se rozhodla jmenovat rok 2021 Evropským rokem železnice. Chce tím podpořit využívání vlaků jako bezpečného a udržitelného způsobu dopravy a motivovat jednotlivce i firmy k většímu využívání železniční dopravy. Využívá k tomu i Evropský vlak, který lze do neděle vidět na domácích tratích. Podrobnosti k Connecting Europe Expressu naleznete zde.

 

DPP