České firmy stále více využívají telematická zařízení pro správu svých vozových parků. Techniku používá už přes 35 procent tuzemských podnikatelů, což je i více, než činí evropský průměr. Vyplývá to z průzkumu Arval Mobility Observatory. Telematiku využívají nejčastěji pro snižování nákladů na vozový park, prevenci zneužití a lokalizaci vozidel nebo zlepšení provozní efektivity.

Firmy mohou prostřednictví telematických zařízení instalovaných v autech sledovat data o nájezdu kilometrů, poloze vozu, spotřebě paliva, chování řidiče a dalších parametrů používání firemních vozů. Samotná jednotka stojí okolo 4000-6000 korun, vedle toho ještě podnikatelé platí měsíční paušál v hodnotě 100 až 200 korun.

Hlavním motivem podniků pro využívání telematiky ve vozovém parku je snížení nákladů. Takový důvod v průzkumu uvedla více než polovina firem. Přes třetina podnikatelů pak chce takto zvýšit bezpečnost a efektivnost provozu lokalizací vozidel. Oproti řadě zemí EU naopak tuzemské firmy kladou menší důraz na ekologii. „Zatímco v Česku slouží telematika ke snížení dopadů vozidel na životní prostředí jen u 13 procent firem, ve zbytku EU klade na ekologii důraz čtvrtina společností,“ podotkl konzultant společnosti Arval Tomáš Kadeřábek.

Naopak společnosti, které telematiku nepoužívají, ve více než polovině případů uvedly jako hlavní důvody pro její nepořízení pochybnosti o návratnosti investice a o užitečnosti získaných údajů. České firmy naopak netrápí možné narušení soukromí řidičů, které je s využíváním telematických systémů spojené. Jako důvod pro nepořízení ho uvedlo pouhých 15 procent respondentů, zatímco v zahraničí to bylo 38 procent.

Podle průzkumu využívají telematiku ve vozidlech hlavně větší firmy, zejména podniky s více než 500 zaměstnanci. Čeští podnikatelé přitom zařízení využívají zejména u lehkých užitkových vozů. Mají k nim k dispozici knihu jízd, přehled o poruchách i pomoc dispečinku v případě nehody. Tím se také liší vůči ostatním evropským firmám, které jednotky využívají zase více u osobních vozů.

Telematiku využívají k vyřizování pojistných událostí i některé pojišťovny. Například UNIQA pojišťovna nabízí telematickou asistenci, která počítá pojistné podle počtu ujetých kilometrů nebo druhů používaných komunikací. Využívaná je pak především k nouzové asistenci při nehodě, kdy pojišťovna pomocí čidla zjistí kolizi a na jejím řešení následně spolupracuje s řidičem.

 

Zdroj : ČTK