Gebrüder Weiss získal prvenství v odborné soutěži IMPULS Logistika v kategorii Top logistický projekt. Odborná porota ocenila implementaci systému Cargometer, který poskytuje přesná data o rozměrech a hmotnosti zásilek při vykládce a nakládce. „Naplňujeme naši dlouhodobou strategii, která kombinuje to nejlepší z oblasti služeb se zaváděním moderních technologií. Zisku nejvyššího ocenění v soutěži Impuls Logistika si mimořádně ceníme a věříme, že náš způsob využití nových systémů může být inspirací i pro ostatní,“ říká Karel Šindelář, oblastní ředitel Gebrüder Weiss v regionu Čechy.

Cena Impuls Logistika

Cena Impuls Logistika měsíčníku Logistika a vydavatelství Economia byla letos vyhlašována v kategoriích Top logistický projekt, Top logistický produkt, Top logistická služba a nově také Eco-Eco. Gebrüder Weiss získal nejvyšší ocenění v první z nich. Tato kategorie je určena především výrobcům a dodavatelům logistického vybavení, kteří na trh v roce 2020 dodali inovativní logistický produkt. Do soutěže přihlášené projekty byly odbornou porotou posuzovány z hlediska inovativnosti nového produktu, jeho využití v praxi, odlišnosti podobných konkurenčních produktů a celkových přínosů produktu pro firmu. Svoji roli sehrávají i faktory jako délka doby nutná pro implementaci a jednoduchost nasazení, ekologický aspekt, výše investice a její návratnost.

Vyšší efektivita a nižší dopad činnosti na prostředí

Zařízení Cargometer využívá Gebrüder Weiss na území ČR aktuálně ve svých logistických centrech v Jenči a Syrovicích. Technologie je nainstalována nejen na vykládkových branách, ale poprvé v České republice i přímo uvnitř skladu. „Přesné informace o přepravovaných nákladech zabraňují přetěžování nákladních vozidel nebo naopak jejich nedostatečnému vytížení. Zefektivnili jsme utilizaci našich kamionů, takže maximálně využíváme jejich přepravní kapacitu. To je vedle vyšší efektivity překládkových operací také dobrá zpráva pro účastníky silničního provozu. Na cesty totiž nevypravujeme nadbytečný počet nákladních vozů, které by jinak zvyšovaly hustotu provozu a více zatěžovaly veřejné komunikace,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

„Se systémem Cargometer lze měřit a zjišťovat rozměry, hmotnost a objem všech položek nákladu přímo při vykládce nebo nakládce, bez nutnosti zastavování, čekání nebo přesměrování. Stačí, když vysokozdvižný vozík projede vykládkovou branou, na které je instalováno snímací zařízen,“ vysvětluje Karel Šindelář. Každá paleta procházející branou je skenována inovativním algoritmem nazvaným Multiimage-Motion-3-D. Ten používá k měření transportovaného objektu hloubkovou kameru umožňující přesné změření všech tří rozměrů objektu. „Speciální snímače na nakládacích branách pořizují během jedné sekundy až 30 záběrů projíždějícího vysokozdvižného vozíku s nákladem, na filiálce v Syrovicích je Cargometer umístěn také na speciálním portálu v prostoru skladu, abychom technologii mohli využít kdykoliv dle našich aktuálních potřeb. Díky tomu jsme v rámci skladu schopni ještě rychleji plánovat a odbavovat přepravované zásilky,“ doplňuje Karel Šindelář.

Implementaci technologie Cargometer v České republice předcházelo několikaleté testování v rámci pilotního projektu v největší pobočce Gebrüder Weiss v Maria Lanzendorf u Vídně, kde jím v roce 2017 bylo změřeno přes 250 000 zásilek. Zkušenosti z testovacího provozu pak přispěly k hladší a plynulejší implementaci systému v ČR jak po stránce technologické, tak i datové.

V České republice společnost Gebrüder Weiss ročně odbaví přes 1,5 milionu zásilek. „Díky smysluplnému využívání přesných informací o přepravovaném nákladu se daří dále zvyšovat naši vlastní efektivitu a zároveň snižovat dopad naší činnosti na životní prostředí. Implementace technologií jako je Cargometr přispívá mimo jiné také k udržitelnosti, která je jednou ze čtyř základních hodnot Gebrüder Weiss,“ dodává Jan Kodada.

 

Zdroj : GW