DPP

Ve čtvrtek 16. února od 13:30 bude na hraničním přechodu Hatě(Znojmo)/Kleinhaugsdorf možná mediální účast na koordinované kontrolní akce se zaměřením na kontrolu vysílání pracovníků v silniční dopravě v Česku a Rakousku. Tato akce zaměřenou na kontrolu řidičů kamionů proběhne na česko-rakouských hraničních přechodech v průběhu několika dní.

 V souvislosti s přijetím nové evropské legislativy (tzv. Balíček mobility – soubor legislativních unijních předpisů v silniční dopravě) se má řidičům v mezinárodní silniční dopravě v EU mj. vyplácet minimální mzda daného státu, ve kterém tito řidiči provádějí dopravní operace, které pod podmínky vysílání spadají. Jsou to zejména kabotážní přepravy (např. polský řidič převeze zboží v rámci ČR – naloží v Ostravě, vyloží v Plzni) a některé třetizemní přepravy (např. český řidič naloží ve Francii, převeze a vyloží v Itálii). Kontroly probíhají od 14.2. do 17.2.  vždy na rakouské a české straně.

Kontrolní akce se koná celkem v deseti evropských zemích, včetně České republiky.

 V ČR se Balíček mobility transponoval do zákona o silniční dopravě, v jehož novele získali experti MEJ (mobilní expertní jednotky) CSPSD (Centrum služeb pro silniční dopravu) oprávnění provádět státní odborný dozor.

Experti MD ČR (CSPSD) budou provádět kontroly samostatně. Samozřejmě se průběh takových kontrol zatím neobejde bez účasti zástupců služby dopravní policie, kteří jsou potřební zejména na svádění vozidel ze silnice a k jejich zastavení. Policie ČR je samozřejmě nadále oprávněna provádět tyto expertní silniční kontroly, nicméně se nyní může PČR více zaměřovat na jiné činnosti.

Kontrol se rovněž účastní zástupci SÚIP (Státní úřad inspekce práce), který má v ČR na starosti vysílání pracovníků obecně, jakož i zástupci ELA (European Labor Authority – Evropský úřad práce). ELA byl zřízen za účelem sjednocování pravidel ohledně vysílání pracovníků v EU, kam spadá i vysílání řidičů v mezinárodní silniční dopravě, a sídlí v Bratislavě.

Zdroj : MD