[quote]Systém zúčtování jízdného s funkcí garance maximální ceny v prostředcích veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji získal cenu Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) v kategorii řídících systémů na 16. ročníku soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018.[/quote]

V úterý 18. června 2019 proběhlo v Betlémské kapli udílení cen 16. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018. Ve specifické kategorii řídících systémů je každoročně udílena cena Sdružení pro dopravní telematiku. „Dopravní telematika reprezentuje významnou část dopravy, která se v současné době velmi dynamicky rozvíjí. Díky schopnostem těchto chytrých nástrojů dokážeme řešit optimalizaci využití dopravní infrastruktury i celých dopravních systémů,“ říká Roman Srp, prezident Sdružení pro dopravní telematiku.

V letošním roce získal cenu Sdružení pro dopravní telematiku systém zúčtování jízdného s funkcí garance maximální ceny v ODIS Moravskoslezského kraje, kterou investoval Koordinátor ODIS, s.r.o., zajišťující koordinaci veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji. Oceněný projekt, využívající k odbavení cestujících v prostředcích veřejné dopravy bankovních karet a dynamického výpočtu nejvýhodnější ceny jízdného podle počtu a délky uskutečněných jízd s garancí maximální ceny, je po Londýnu druhou implementací na světě.

„Je to obrovské ocenění naší práce a našich vizí, které uvádíme v Moravskoslezském kraji v život a neustále zlepšujeme naše služby ve veřejné dopravě,“ říká Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region, který za zřizovatele společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., cenu převzal.
Princip revolučního odbavení cestujících v Moravskoslezském kraji spočívá v tom, že cestující nevolí před ani při nástupu žádnou jízdenku, nemusí vědět v jaké zóně nebo přes kolik zón pojedou, nemusí vědět, jak dlouho pojedou, pouze přiloží při nástupu do dopravního prostředku svou bankovní platební kartu k validátoru. Systém na konci dne vypočítá nejvýhodnější jízdné a strhne mu tuto částku z platební karty. Inovativnost projektu je ve způsobu odbavení, kdy cestující používá bankovní kartu v rámci výše popsaného principu, tzv. „variable fare“. Co se týká samotné implementace principu, byl systém ODIS MSK druhým na světě a prvním v ČR, který jej implementoval.

„Jsme moc rádi, že jsme mohli jako první v České republice a druzí v Evropě realizovat takto revoluční systém, který usnadní cestujícím jejich odbavení, a ještě ušetří peníze,“ uzavírá Martin Rejzl, generální ředitel společnosti XT-Card, a.s., která implementaci odbavovacího systému realizovala.

 

Zdroj : XT Card

DPP