Invoitix

[quote]Ministerstvo dopravy, Asociace krajů a Svaz měst a obcí vytvoří společnou pracovní skupinu, která vyhodnotí provoz těžkých nákladních vozidel na síti silnic I., II. a III. třídy a navrhne opatření ochraňující obyvatele dotčených obcí stejně jako krajské silnice. Dohodli se na tom ministr Vladimír Kremlík, předsedkyně AK ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová a předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl.[/quote]

„Chceme připravit a projednat návrh na možné zvýšení pokuty za porušení zákazu vjezdu těžké nákladní dopravy, která má odrazovat řidiče a dopravce, aby se vyhýbali mýtnému a sjížděli na krajské silnice,“ říká ministr dopravy Vladimír Kremlík. K projednání tohoto opatření budou do pracovní skupiny přizváni také zástupci Ministerstva vnitra a Policie ČR.
„Pracovní skupina se bude zabývat také koordinací umisťování případných zákazových značek omezujících vjezd nebo průjezd nákladních vozidel na silnicích nižších tříd. Musíme udělat všechno proto, abychom ochránili obyvatele měst a obcí a nenechali kamiony ničit silnice nižších tříd,“ řekla předsedkyně Asociace krajů a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová s tím, že za posledních pět let šlo ze státního rozpočtu a vládních rezerv na opravy krajských silnic 18,8 miliardy korun.
„Potřebujeme zamezit nejen objíždění zpoplatněných silnic po silnicích II. a III. tříd, zaměřit se musíme i na možný přesun tranzitní dopravy na nezpoplatněné silnice I. třídy. Je nutné najít v pracovní skupině takové nástroje, které by možné negativní vlivy co nejvíce eliminovaly,“ dodal předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl s tím, že je nutné respektovat stávající právní situaci ohledně mýtného.
Zdroj : MDČR
Reklama v článku VLASTNÍ
DPP