Invoitix
Společnost CID International, která je partnerem skupiny OLTIS Group, bude v nově budovaném kontejnerovém terminálu kombinované dopravy společnosti České přístavy v Ústí nad Labem v nejbližší době implementovat systém KONTI.

Jedná se o softwarepro řízení a obsluhu kontejnerových a multimodálních terminálů. Stejný systém nedávno CID International implementovala v polské společnosti CLIP (Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II) v lokalitě Dąbrowa Górnicza nedaleko Katowic a například také v terminálu Českých přístavů v Mělníku.

Kontejnerové terminály poskytují služby firmám, které z různých částí světa přepravují zboží v kontejnerech na překladiště, odkud zajišťují distribuci konečným zákazníkům. Terminály fungují v importním i exportním režimu.

Systém KONTI zajišťuje efektivitu překládek kontejnerů

Aby byla překládka v terminálech efektivní, je nutné její systémové řízení. To zajišťuje uvedený systém KONTI dodávaný společností CID International, jehož hlavním úkolem je optimalizace vykládky a nakládky kontejnerů (resp. ILU = Intermodal Loading Unit = kontejner, návěs, cisterna). Jedná se o moderní řešení v oblasti správy kontejnerových a  intermodálních terminálů. Svým zaměřením je určeno především pro vnitrostátní operátory, kteří mohou s výhodou využít i funkcí pro plánování přeprav. Jde o flexibilní, otevřený systém s vysoký podílem automatizovaných funkcí, který podporuje práci s kontejnery,návěsy a dalšími ložnými jednotkami. Otevřenost a flexibilita systému umožňuje snadnou systémovou integraci. Systém komplexně pokrývá všechny procesy probíhající na kontejnerovém překladišti. Od zpracování objednávek při příjezdu a odjezdu kontejnerů, přes skladování kontejnerů na terminálu, manipulace, přes reklamace a celní odbavení, až po automatické výpočty cen za skladování a služby. Aby se co nejvíce snížil počet manipulací s kontejnerem, byl IS KONTI vybaven řadou automatizačních a optimalizačních mechanismů, které podporují proces příjmu, manipulace, nakládky a vykládky kontejneru, stejně jako jeho přesuny v rámci terminálu.

Foto: Oltis

„Systémová optimalizace spočívá ve vhodném výběru pořadí vykládek, nakládek a překládek mezi dopravními prostředky (auto, vlak, loď) tak, aby nedocházelo k založení kontejneru, který je naplánován na další pohyb, tedy aby nebyl kontejner, s nímž se má nejdříve manipulovat, zaskládán dalšími kontejnery. Tato optimalizace minimalizuje zbytečné manipulace,“ popisuje Radim Vala, manažer implementačního týmu společnosti CID International. Zodpovídá za vývoj a implementaci systému KONTI pro řízení a obsluhu kontejnerových a multimodálních (intermodálních) terminálů a za vývoj a implementaci WMS LOGI, což je systém pro řízení a obsluhu logistických skladů.

Systém KONTI také v terminálech zajišťuje, aby byly vytíženy všechny dostupné manipulační prostředky (reach stacker, jeřáb) optimálně, což garantuje minimum prázdných přejezdů. Tyto cíle byly splněny jak v poznaňském terminálu polské společnosti CLIP, tak jsou očekávány i v právě budovaném terminálu v Ústí nad Labem.

Pomocí mobilních terminálů umístěných na manipulačních prostředcích a pracujících v online režimu se informace o prováděných činnostech na kontejnerovém terminálu (manipulace, přesuny, nakládka, vykládka) přenáší do systému v reálném čase, díky čemuž můžeme okamžitě plánovat využití uvolněných pozic nebo dostupných mechanizačních prostředků. Mobilní terminály se využívají i pro práci na silniční nebo železniční vrátnici. Podle nastavených pravidel pak umí poslat úkol na manipulační stroj, zaevidovat GateIn / GateOut, anebo zvednout závoru.

Klíčový význam v přepravě kontejnerů má elektronická výměna dat terminálu se zákazníkem a s přepravcem, protože zjednodušuje a zrychluje procesy a snižuje míru chybovosti. Mezi hojně využívaný formát pro výměnu zpráv v kontejnerové přepravě patří formát Codeco. Jedná se o mezinárodní standardizovaný formát pro odesílání provedených GateIn a GateOut.

Důležitým prvkem v systému KONTI je modul pro plánování silniční dopravy a mobilní aplikace určená pro řidiče silničních nákladních vozidel. Modul pro plánování přeprav a silniční dopravy disponuje funkcemi, které umožňují snadné přiřazení kontejneru k vybranému dopravnímu prostředku. Mobilní aplikace pro řidiče slouží hlavně pro komunikaci operátora terminálu s řidičem a k zadávání řidičem aktuálně prováděných činností. Systém je také možno rozšířit o webovou nástavbu pro komunikaci se zákazníky a s dopravci. Zajímavým řešením je integrace se systémem časových slotů pro nakládku a vykládku kontejnerů a s parkovištěm související samoobslužný kiosek pro řidiče. Obě tyto funkce řeší problémy s omezeným počtem parkovacích míst a s frontami na přístupových cestách, které jsou pro mnohé terminály aktuální.

Foto: Oltis

Optimalizace se týká i ukládání prázdných kontejnerů

Když do terminálu přijede vlak s loženými kontejnery, je nutné je složit na plochu terminálu a v případě, že putují ze zemí mimo EU, což je časté, musí projít celním řízením. „Kontejnery musí být na ploše terminálu umístěny takovým způsobem, aby je bylo možné bez zbytečných překládek v definovaných časech přepravit ke koncovým zákazníkům. Současně je v terminálech potřeba systémově řídit ukládání prázdných kontejnerů, které se vracejí od zákazníků, stejně tak jako ukládání plných kontejnerů, jenž mají cílové destinace v zámoří. Software řídí vše tak, aby pohyby terminálových zakladačů a jeřábů byly minimální,“ vysvětluje Radim Vala.

Nedochází k zarovnání kontejnerů, které mají odjet jako první

Dodává, že práce v terminálu je tak výrazně efektivnější, protože například jeřáb v rámci jedné pojížďky vykoná více činností, které jsou v daný čas potřeba. Vše je optimalizováno tak, aby součet pohybů v rámci manipulací byl skutečně minimální, současně tak, aby nebyly zarovnány kontejnery, které mají z terminálu odjet jako první.

Systém KONTI se v terminálech musí vypořádat i s dalšími omezeními. „Řídí například i to, že na prázdný kontejner není možné postavit kontejner plný, protože by mohlo dojít k jeho zborcení. Dalším omezením je, že kontejnery mají různé velikosti. Nejmenší bývají dvacetistopé, nejčastěji používanými jsou čtyřicetistopé. To vše má vliv na uložení,“ říká Radim Vala.

V Ústí nad Labem jsou aktuálně dodávány servery

Implementace systému KONTI v kontejnerovém terminálu v Ústí nad Labem se uskuteční v brzké době. Aktuálně byla totiž dokončena výstavba terminálu, je zařizována serverovna, kde budou dodány jak servery, tak software pro řízení terminálu.

Zdroj: Reliant

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP