Invoitix

[quote]Globální poskytovatel realitních služeb Cushman & Wakefield zveřejnil novou zprávu, v níž hodnotí 48 světových lokalit co do vhodnosti k rozšiřování či stěhování provozů globálních výrobců. Přestože se konkrétní potřeby různých výrobců liší, díky vládním investicím do přijetí technologií se v tomto ohledu daří Číně. Spojené státy jsou zase nejatraktivnější pro firmy, které se snaží minimalizovat ekonomická a politická rizika. V tomto ohledu je po Spojených státech a Kanadě nejlepší destinací Česká republika. Dle základních kritérií pak obsadila pátou příčku globálně a první příčku v Evropě.[/quote]

 

Index výrobního rizika 2019
Celkové pořadí Základní kritéria Nákladové kritérium Riziková kritéria
1 Čína Čína Spojené státy
2 Spojené státy Malajsie Kanada
3 Indie Vietnam Česká republika
4 Kanada Indonésie Čína
5 Česká republika Indie Singapur
6 Polsko Thajsko Německo
7 Malajsie Litva Dánsko
8 Litva Rumunsko Finsko
9 Maďarsko Srí Lanka Rakousko
10 Thajsko Polsko Velká Británie

 

 

 

„Přesto, že Česko nepatří zdaleka mezi nejlevnější země z hlediska výrobního průmyslu, kde se hodnotí nejen mzdy tuzemské pracovní síly, ale také ceny energií, průmyslové výstavby a administrativních poplatků, je vyhodnocena jako nejlepší destinací pro výrobu v Evropě,  a to hlavně díky vysoké bezpečnosti, relativní politické stabilitě, v porovnání se svými sousedy na východ Evropy, a ekonomické a korporátní stabilitě. Rizika jsou tudíž pro investory minimální. Velkou výhodou je i centrální poloha se strategickým přístupem na hlavní evropské trhy,“ říká Ferdinand Hlobil, vedoucí týmu pronájmu průmyslových ploch ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield.

 

Index výrobního rizika (Manufacturing Risk Index, MRI) společnosti Cushman & Wakefield posuzují každou zemi podle 20 proměnných, z nichž vycházejí tři vážené žebříčky hodnotící podmínky, náklady a rizika pro výrobu. Zdrojová data indexu pocházejí z řady spolehlivých zdrojů, mj. od Světové banky, UNCTAD a Oxford Economics.

 

Ze zprávy vyplývá, že z pohledu základního scénáře, který přikládá stejnou důležitost podmínkám pro podnikání a cenové konkurenceschopnosti v dané zemi, je na prvním místě Čína. Na druhém místě se umístily Spojené státy, následované v první pětici ještě Indií, Kanadou a Českou republikou. Česká republika dosáhla nejvyšší pozice z evropských zemí, přičemž na předních místech se umístily také Polsko, Litva a Maďarsko.

 

Při pohledu na data z hlediska nákladů – jež upřednostňuje země s nižšími provozními výdaji včetně mzdových – se na prvním místě stále drží Čína a asijské země dominují i první desítce. Z jiných oblastí se v první desítce umístily pouze Litva na sedmém a Rumunsko na osmém místě.

 

Třetí žebříček – na základě rizik – bere v úvahu rostoucí geopolitické riziko a straní zemím, kde jsou ekonomické a politické hrozby nejmenší. V tomto ohledu vede Severní Amerika s USA na prvním a Kanadou na druhém místě, přičemž Čína se propadla až na čtvrté místo. Na evropské země připadá více než polovina první desítky – vede Česká republika, která se v žebříčku umístila celkově třetí, a z dalších evropských zemí se do první desítky prosadily ještě Německo, Dánsko, Finsko, Rakousko a Velká Británie.

 

Autorka studie Lisa Graham, vedoucí oddělení společnosti Cushman & Wakefield pro průzkum odvětví logistiky a průmyslu v regionu EMEA, prohlásila: „Tyto žebříčky poskytují zásadní vhled do rapidně se vyvíjejícího odvětví výroby a do rozhodujících faktorů při volbě lokalit. Globální výroba vstoupila do nové éry, která se vyznačuje rostoucím vlivem technologií při řešení otázek produktivity, nedostatku pracovních sil a bezpečnosti v odvětvích výroby a logistiky.

 

Jsme svědky vzestupu někdejších nízkonákladových oblastí jako Číny a Indie v řetězci tvorby hodnoty, a to díky vládní podpoře adopce technologií. Proto si v našich žebříčcích tak dobře vedly právě asijské země. Tato oblast však stále vzbuzuje obavy ohledně duševního vlastnictví, což znamená, že i navzdory vyšším nákladům budou těžištěm výroby i nadále země v Severní Americe a Evropě.“

 

Rob Hall, vedoucí logistického a průmyslového týmu společnosti Cushman & Wakefield pro region EMEA, prohlásil: „Jsme svědky projevů protekcionismu a nacionalismu, které ohrožují globální i regionální dodavatelské řetězce. V Evropě výsledek probíhajících jednání o Brexitu pozmění jak regionální výrobu, tak vnitrostátní a mezinárodní toky zboží.

 

Uspějí země, které investují do platforem umožňujících pohyb zboží na výrobní linky a z nich. V Číně vedlo dokonalé propojení dodavatelských řetězců ke značným investicím do infrastruktury a multimodální dopravy, včetně železničních a námořních projektů v rámci Nové Hedvábné stezky a pobídek podnikání. Tyto faktory do značné míry vyvažují obavy o bezpečnost duševního vlastnictví.“

 

Kritéria pro hodnocení pořadí v kategoriích: základní kritéria – riziková kritéria – nákladová kritéria:

 

 

 

Zdroj : Cushman & Wakefield

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP