DPP

Nebankovní financování potvrzuje svoji nezastupitelnou roli v podpoře české ekonomiky. Za tři čtvrtletí letošního roku poskytly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) firmám, podnikatelům a spotřebitelům finanční prostředky v objemu
127 miliard korun, což je o více než desetinu (11,8%) větší objem, než ve stejném období loňského roku. V
 oblasti financování podnikatelských subjektů bylo profinancováno 106 miliard Kč (meziročně +11,4 %). Financování zboží a služeb pro spotřebitele bylo v objemu 21 mld. Kč, meziročně +13,9 %.

Přestože jsou výsledky prezentované ČLFA za období leden až září 2022 povzbuzující a vykazují poměrně výrazný růst, už nyní se objevují signály, že česká ekonomika vstupuje do náročného období. Z našeho pohledu je však pozitivní, že i přes bezprecedentní inflaci a konflikt na východě Evropy se řada firem rozhodla pro nové investice. Financování nových strojů a zařízení, ať už formou leasingu nebo úvěru, prostřednictvím našich členů stouplo za tři čtvrtletí téměř o pětinu. Živo je i v oblasti factoringu, který v tomto období rostl dokonce o 27 %,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

Část poptávky po nebankovním financování investičních či spotřebitelských záměrů byla spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované komodity akceptována. Vzrostl celkový objem financování podnikatelských subjektů i objem poskytnutých spotřebitelských úvěrů. V rámci financování podnikatelských subjektů se podíl poskytnutých úvěrů oproti leasingovému financování nezměnil a zůstal na úrovni předchozího roku. Vzrostl objem uzavřených factoringových obchodů.

Na pořízení silničních dopravních prostředků poskytly nebankovní finanční společnosti za devět měsíců letošního roku financování v objemu 52 miliard korun (meziročně +2,9 %). Z toho 31 miliard korun směřovalo k pořízení osobních vozidel (-3,7 %). Díky financování členských společností ČLFA bylo zakoupeno 35 184 nových osobních vozidel, tedy 24,5 % ze všech nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR za prvních devět měsíců letošního roku.

Na pořízení strojů a zařízení poskytli členové ČLFA za prvních devět měsíců letošního roku financování v objemu 24 miliard korun, meziročně o 18 % více.

Znatelný nárůst zájmu o financování provozu prostřednictvím factoringu (postoupení pohledávek) zaznamenaly factoringové společnosti. Objem prostředků poskytnutých klientům
k 30. září 2022 dosáhl 30 miliard korun (+14 %).

Ke konci třetího čtvrtletí 2022 spravovaly členské společnosti ČLFA 970 tisíc aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z těchto smluv dosáhly 257 miliard korun – během devíti měsíců letošního roku se tak zvýšily o devět miliard korun (3,7 %).

 

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA ta tři čtvrtletí roku 2022 podle účelu

  celkový objem v mld. Kč

(tři čtvrtletí 2022)

celkový objem v mld. Kč

(tři čtvrtletí 2021)

změna v %
 

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)

75,73 68,66 +10,3 %
 

financování firemního provozu

(factoring)

30,38 26,60 +14,2 %
 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

20,87

 

 

 

126,98

 

18,32

 

 

 

113,58

 

+13,9 %

 

 

 

+11,8 %

 

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.