Základním předpokladem pro uplatnění vodíku ve všech dotčených sektorech je přechod na nízkoemisní, případně bezemisní ekonomiku. V současné době se hledají nové alternativy rozvoje klimaticky neutrálních technologií, EU si vytyčila pro rok 2050 cíl dosáhnout kompletní klimatické neutrality. Samotný fakt rozvoje obnovitelných zdrojů energie napříč členskými státy pak vytváří prostor pro stabilizaci jejich nepředvídatelné produkce elektřiny.

Co mohlo za shoření vzducholodi Hindenburg? Kdy se stal vodík palivem pro kosmické lety? Kolik modelů vodíkových automobilů jezdí na českých silnicích? Jak se chová vodík, když auto začne hořet? Jak lehký je vodík? A proč bychom se neměli vodíku bát podobně jako jiných druhů paliv? Více v zajímavém videu HYTEP zde