DPP

Německo v minulém týdnu zveřejnilo plány na dodatečná opatření, která mají vést k dosažení národních cílů v oblasti energetiky a klimatu. Část těchto opatření se týká i zvýšení ambicí v rozvoji vodíkového hospodářství. Jedním z hlavních rozdílů ve srovnání s vodíkovou strategií zveřejněnou v létě předloňského roku je údajná absence finanční podpory pro modrý vodík. 

Nový německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck minulý týden na tiskové konferenci zveřejnil plány týkající se zvýšení ambic k dosažení klimatických cílů do roku 2030. Německo podle něj nedosáhlo svých cílů pro rok 2021 a pravděpodobně nedosáhne ani cílů pro roky 2022 a 2023.„Opatření na ochranu klimatu, která byla doposud ve všech sektorech přijata jsou nedostatečná,“ uvedl Habeck.

Jednou z oblastí, kde chce Německo zvýšit své cíle, je vodík. Jeho masivní rozvoj je podle nové vlády nezbytný. Pouze ocelářství bude potřebovat pětkrát více vodíku, než je nyní plánováno pro všechny sektory celkem.

Německo se proto rozhodlo zdvojnásobit cíl výkonu elektrolyzérů pro rok 2030 z 5 GW na 10 GW. Původní cíl je součástí německé vodíkové strategie, jež byla zveřejněna v červnu 2020. Habeck rovněž oznámil, že bude upraven německý legislativní rámec s cílem usnadnit maximalizaci produkce, přepravy a využívání zeleného vodíku vyrobeného elektrolýzou za využití elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Součástí plánů nové německé vlády je mj. v průběhu letošního roku revidovat národní vodíkovou strategii a zveřejnit nové podpůrné programy.

Patrick Graichen, státní tajemník ministerstva hospodářství a ochrany klimatu, se ovšem podle portálu Euractiv vyjádřil, že Německo nebude finančně podporovat modrý vodík, vyráběný ze zemního plynu za využití technologie zachytávání a uskladňování uhlíku. Tento krok by byl v souladu s jinými výroky zástupců ministerstva a nové německé vlády značící plány ukončit využívání fosilních paliv.

To však pravděpodobně neznamená, že by rozvoj modrého vodíku nebyl v Německu možný. Jeho rozvoj by ale nebyl ze strany státu finančně podporován. Podle mnohých je nicméně modrý vodík nutným mezikrokem v rozvoji vodíkového hospodářství založeného na zeleném vodíku.

Modrý vodík má ovšem i mnohé odpůrce, podle kterých je nepřijatelné používání fosilního zemního plynu například z důvodu emisí metanu. Určitou nejistotu pro potenciální investory také přináší aktuálně vysoké ceny zemního plynu.