Pandemie ovlivnila všechny odvětví napříč celým světem, dopad pocítili i zaměstnavatelé a s tím samozřejmě i zaměstnanci. Firmy zavádí různá opatření, mnohdy pro pracovníky ve formě nečekaných benefitů. Jak se firmy snaží řešit spokojenost svých lidí?

„V našem týmu je hodně ambiciózních a kreativních lidí, pro které je důležité, že se mohou dále profesně rozvíjet. Tudíž se jim snažíme dávat prostor pro nové nápady a projekty, se kterými přicházejí. Populární jsou také různé neformální aktivity a těšíme se, až se k nim zase budeme moci vrátit,“ říká Jana Večerková, zakladatelka studia programování Coding Bootcamp Praha.

A co na to jinde? „Budu stručný: vzájemná důvěra, ochota vyjít vstříc, vzdělávání, neúkolovat, ale delegovat, možnost práce z domova, pracovat samostatně,“ komentuje Jaroslav Štěpán, MBA, z Intastateu.com, poskytovatel správy Intrastat.

Na každého jedince je vyvíjený tlak v podobě nejistoty. „Za současného stavu necháváme zaměstnance co nejvíce v klidu, nestresujeme se, řešíme pouze priority,“ nastiňuje současnou situaci Stanislav Petříček, spoluzakladatel  Tp Consulting, specialisty na Interim Management. Mnoho lidí se bojí, že o svou práci přijde, zejména ti ze sektoru cestovního ruchu, hotelnictví i zaměstnanci z odvětví pohostinství. Otázka propouštění a přesouvání práce zaměstnanců z firem do domácího prostředí opět patří mezi nejaktuálnější témata, zejména během druhé vlny koronaviru a současného lockdownu.

Jak si udržet dobré vztahy se svými zaměstnanci?

V obdobím plném nejistot hrají významnou roli mezilidské vztahy. Ve firmách pomalu dochází k mírnému stírání hranic rolí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zaměstnavatelé si uvědomují, že prosperita firmy se odvíjí od schopných, loajálních a spokojených zaměstnanců, na základě toho pak také jednají.

Spokojenost zaměstnanců jako jeden z pilířů prosperujících firem

Spokojenost zaměstnanců je jedním z pilířů, od kterých se odvíjí pevný základ prosperujících firem. Zaměstnavatelé se o své zaměstnance starají odlišnými způsoby, které se však ve své podstatě víceméně shodují. Petr Patočka, jednatel společnosti Kyosun, která patří mezi přední dodavatele bio Matcha Tea do Evropy, doplňuje: „Spokojenost našich zaměstnanců je pro mě na prvním místě, jelikož od spokojenosti zaměstnanců se významně odvíjejí i výsledky firmy. Záleží mi na tom, jak se zaměstnanci mají, a to je v ekonomice firmy to zásadní. Majitel může být sebevětší borec, ale bez teamu je nula. A co dělám proto, aby byli spokojeni? Stačí se jich ptát a komunikovat s nimi.“

Fungování a jednání firmy záleží na její filozofii

Jak dál zajistit spokojenost zaměstnanců? Každá firma funguje na jiných principech, řídí se odlišnými zásadami a ke svým zaměstnancům přistupuje rozdílně. Někde je řízení firmy založené na pevných byrokratických základech, jinde se razí heslo svobodných firem. Jako příklad firemního fungování s ohledem na spokojenost svých zaměstnanců, uvádí Jakub Michl z webové a grafické agentury Beneš & Michl následující: „Vytváříme prostředí, ve kterém se kolegové cítí svobodně a zodpovědně. Dáváme jim pocit důležitosti. O důležitých věcech ve firmě rozhodujeme všichni dohromady.“

Ne vždy je však snadné se koronaviru v rámci zaměstnání přizpůsobit, přesto v současné době řeší zaměstnavatelé koronavirovou situaci několika způsoby. Momentálně se například znovu zavádí plošné home office či se znovu rozdělují zaměstnanci do týmů, které se vzájemně střídají.

Transparentnost vůči svým zaměstnancům

Na spokojenost zaměstnanců má dle výše uvedených skutečností vliv mnoho prvků, mezi ty nejdůležitější patří ale i transparentnost ze strany zaměstnavatele. Jak dodává Pavel Makovský, předseda správní rady EDU Effective, který nabízí micro-learning studia MBA, nově LL.M. (Master of Laws): „Za základ nejen spokojenosti, ale hlavně důvěry v organizaci a její zástupce považuji informační otevřenost. Nic netajit, nenechávat si pro sebe informace, ale podělit se o ně.“ V době, kdy zaměstnanci neví, jak bude vypadat jejich příští týden, je pro ně aktuálnost informací zásadní.

Pracovní atmosféra

Zaměstnanci ve svých zaměstnání tráví obvykle osm hodin denně, což je nezanedbatelná část dne. Během pracovní doby je důležité vytvářet takové pracovní prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Některým může vyhovovat striktně hierarchické prostředí, jiní zas mohou dávat přednost přátelskému přístupu. Zmatečnost a strohé jednání není v těchto chvílích zcela žádoucí. Ohledně velikosti své firmy a způsobu jednání se svými zaměstnanci komentuje David Buchta z PRIMULUS situaci následovně: „Vzhledem k tomu, že jsme malá firma a máme pouze jednotky zaměstnanců, snažíme se udržovat pracovní atmosféru na velmi kamarádské úrovni. Nemáme žádné přísné hranice a vždy není problém zaměstnancům vyjít vstříc.“

Motivace a pocit sounáležitosti

Zaměstnavatelé si uvědomují, že právě zaměstnanci jsou hybnou silou jejich fungování, ale zároveň si uvědomují, že je situace velmi vážná, zejména s ohledem na lockdown. „Snažím se je motivovat, aby byli v těchto dnech pozitivní. Sám jim věnuji mnoho času, který je pro ně důležitý,“ ukončuje svými slovy Jiří Stabla, zakladatel Konopných lékáren.

A jak udržují spokojené zaměstnance v dalších firmách?

„Vycházím ze 3 principů – mít dobré vztahy s nadřízeným, mít dobré vztahy s kolegy a vidinu postupu a naplnění ambice v rámci firmy. Pokud si ošetřím tyto 3 faktory, pak by to mělo fungovat,“ odpovídá Jan Skovajsa, zakladatel a CEO firmy myTimi.

 

Pohled a pár otázek na: Ing. Lukáš Cirkva, CEO & Partner ve společnosti BCV solutions:

Jsme česká IT firma, dodáváme konzultace a řešení. Důležité je pro nás rozvíjení a udržení schopných zaměstnanců.  Situace v IT je hodně specifická velkým přetlakem poptávky po zaměstnancích. Soutěžíme s velkými firmami, které jsou schopné poskytovat vysoké platy. My se snažíme jít jinou cestou.  Máme základní 3 pilíře práce se zaměstnanci: 1/ Smysl. 2/ Zodpovědnost 3/ Osobní rozvoj. Se zaměstnanci hodně pracujeme.

 

Co to znamená?

Smysl: Dodáváme firmám, a to co děláme zákazníci skutečně využívají. Práce každého vývojáře je použitá v produktivním provozu. Zákazníci jsou konkrétní lidé, kteří dokážou pochválit nebo kritizovat. 

 

Zodpovědnost, tedy konzultant získává postupně zodpovědnost i pravomoci za část aplikace nebo za zákaznické řešení. Zodpovědnost umožňuje nepřímo nárůst sebejistoty a osobnostní růst. Důležité u nových zaměstnanců je tzv. quick-win, rychlý úspěch, který uvidí. Kolegové mají hodně pravomoci si plánovat čas a rozhodovat na čem pracují. 

 

Jak pracujete s osobním rozvojem a případně, kde?

Osobní rozvoj, tedy rozvoji zaměstnanců věnujeme nebývalé množství času. Jen heslovitě: několikrát do měsíce školení (například jak obchodník navolává schůzky), schůzky o efektivitě práce, kvartální 360, zaplacení studia MBA, 14denní sprinty, investice do oponentury práce. Podporujeme tzv. “bezpečný přístav”, tzn. kritizovat je možné, dokonce vítané, ale netrestáme, snažíme se poučit a neopakovat chyby.

 

Také hodně pracujeme na otevřenosti. Ukazujeme a školíme firemní finance, účetnictví, forecasty a další finanční ukazatele. Zaměstnanci mají podíl na zisku. Máme příjemné kanceláře ve vile se zahradou a s krytým bazénem.