Společnost vznikla jako fúze provozovatele dráhy DB Netz AG a provozovatele osobních nádraží DB Station&Service AG

1. ledna 2024 nabyla účinnosti fúze provozovatele dráhy DB Netz AG a provozovatele osobních nádraží DB Station&Service AG za účelem vytvoření korporátně spravované železniční infrastruktury orientované na „společné blaho“, jak vyplývá z německé zkratky GO, ačkoliv v češtině zkratka GO asociuje trefnější zkratku „generální oprava“, což není daleko od pravdy, když německá vlády již léta volá po „generální sanaci“ tamní železniční infrastruktury.

InfraGO AG zůstává součástí DB Group. Předchozí obchodní oblasti DB Netze Fahrweg a DB Netze Personenbahnhöfe budou od finančního roku 2024 sloučeny do nové obchodní oblasti DB InfraGO. Komplexní program modernizace železniční sítě a stanic může začít.

Dozorčí rada Deutsche Bahn AG rozhodla o sloučení dvou infrastrukturních divizí skupiny Deutsche Bahn Group (DB Group) na svém řádném zasedání již 27. září 2023. Fúze představuje další klíčový milník na cestě k infrastruktuře orientované na „společné blaho“. Zápisem do obchodního rejstříku je DB Station&Service AG, která je zodpovědná za vlaková nádraží a dopravní stanice, nyní sloučena s DB Netz AG, která byla dříve odpovědná za provozování železniční sítě. Nová společnost funguje jako DB InfraGO AG.

Účelem společnosti je provozovat železniční infrastrukturu jako obchodní korporaci se zvláštním zřetelem k cílům veřejného blaha a souvisejícímu ko-financování z veřejných rozpočtů. To znamená: DB InfraGO AG je založena na potřebě výkonné a efektivní železniční infrastruktury s vysokou kapacitou, kvalitou a odolností. To má vliv jak na provoz, tak na rozšiřování a údržbu železniční infrastruktury. Správa železniční infrastruktury by měla být efektivní a orientovaná na uživatele, tedy primárně na dopravce, ale i na cestující a přepravce.

 

Konkrétními politickými cíli nově pojmenované DB InfraGO AG jsou:

  • zdvojnásobení přepravního výkonu železniční osobní dopravy,
  • zvýšení podílu železniční nákladní dopravy na přepravním trhu z 19 na 25 %
  • a zavedení „Deutschlandtakt“, konceptu celostátně optimálně synchronizovaného jízdního řádu.

 

DB InfraGO AG splňuje zákonné požadavky na transparentnost a rovné zacházení v přístupu k síti a zpoplatnění užití kapacity a služeb. Cílem společnosti je také podporovat přeshraniční železniční dopravu a také inovace a ochranu klimatu, zejména prostřednictvím změn v osobní a nákladní dopravě.

Aby bylo dosaženo politických cílů zaměřených na veřejné blaho definovaných federální vládou, DB InfraGO AG zavede komplexní program modernizace železniční sítě a vlakových nádraží. Spolková vláda již učinila důležitá rozhodnutí o financování a přislíbila dodatečné financování ve výši přibližně 40 miliard EUR. Kabinet zároveň v červnu zahájil novelizaci spolkového zákona o výstavbě železnic (BSWAG). Do budoucna se tak otevírá větší prostor pro využití finančních zdrojů a nové možnosti financování pro spolkovou vládu.

DB NetzGO zaměstnává 61 tisíc zaměstnanců, provozuje síť 33 356 km železničních tratí, kde přiděluje ročně 1 117 mil. km vlakových tras, z toho 418 mil. km vlaků externích dopravců (mimo DB Group). Ročně DB NetzGO vynakládá kolem 9 mld. EUR hrubých investic (vlastních prostředků a investičních dotací z veřejných rozpočtů).

Ilustrační foto: DB InfraGO

Zdroj: ŽESNAD