[quote]Ministerstvo dopravy podle organizace Děti Země bezmála osm měsíců tajilo, že loni v srpnu zahájilo stavební řízení na poslední úsek dálnice D1 u Přerova. Spolek Děti Země se proto podle jeho předsedy Miroslava Patrika dosud nemohl seznámit s dokumentací a informaci o stavebním řízení získal až letos v dubnu. „Do stavebního řízení jsme se ihned přihlásili a ministerstvo dopravy jsme požádali o podklady,“ sdělil dnes ČTK Patrik. Podle ministerstva dopravy bylo ale stavební řízení loni na podzim přerušeno.[/quote]

O loňském zahájení stavebního řízení pro D1 u Přerova se Děti Země podle Patrika dozvěděly z úřední desky ministerstva dopravy, které v polovině dubna zveřejnilo informace o opatrovníkovi osmi neznámých majitelů pozemků pod plánovanou dálnicí. „Taktika je směšně primitivní, takže očekáváme, že ministr Karel Havlíček jistě již nyní plánuje obvinit Děti Země a jiné účastníky řízení, že stavební řízení nesmyslně prodlužují, ačkoli jsme o něm téměř osm měsíců nevěděli a navíc nám ministerstvo šikanózně bránilo se s podklady podrobně seznámit,“ uvedl Patrik.

Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka dnes ČTK řekl, že ministerstvo nepochybilo a nejednalo šikanózně. Loni v srpnu podle něj podalo žádost o vydání stavební povolení pro D1 u Přerova a bylo zahájeno stavební řízení. Mezitím ale vyšlo najevo, že někteří vlastníci pozemků pod touto chystanou dopravní stavbou zemřeli nebo jsou neznámí. Ministerstvo proto v polovině října stavební řízení přerušilo, aby mohlo určit účastníky řízení.

Jakmile bude tento úřední úkon dokončen, bude zahájení stavebního řízení podle Jemelky oznámeno samostatným opatřením ministerstva dopravy. „Tímto opatřením bude zároveň umožněno nahlížet účastníkům řízení do spisu a případně uplatnit své námitky či připomínky,“ řekl Jemelka. Podle něj se 20. dubna jako účastník řízení přihlásil spolek Děti Země. „Toto přihlášení vzalo ministerstvo dopravy na vědomí,“ dodal.

Poslední úsek D1 odvede automobilovou dopravu z Přerova. Řidiči ve městě denně čekají v kolonách desítky minut. Stavba musí začít nejpozději na podzim, kdy pro projekt končí výjimka z posuzování vlivu na životní prostředí. Olomoucký krajský úřad v polovině dubna opět potvrdil změnu územního rozhodnutí na stavbu dálnice D1 u Přerova, může tak pokračovat její příprava. Pokud stavební povolení nabude právní moci, chce ŘSD stavbu tohoto úseku D1 zahájit v létě.

Změnu územního rozhodnutí na D1 mezi Přerovem a Říkovicemi předloni povolil stavební odbor olomouckého magistrátu, proti tomu bylo ale podáno devět odvolání. Krajský úřad loni odvoláním nevyhověl a změnu potvrdil. Následovalo několik žalob, které podaly i spolky Děti Země a Krajina Dluhonice. Soud rozhodnutí krajského úřadu loni na podzim zrušil, v polovině dubna hejtmanství změnu územního rozhodnutí potvrdilo. Krajský úřad v novém verdiktu doplnil několik podmínek, které se týkají zejména vodních toků v okolí chystaného úseku D1 a zimní údržby.

Zdroj : ČTK