V rámci Modernizačního fondu bylo vyplaceno 2,17 miliardy eur na 19 vybraných projektů modernizace energetických soustav v devíti členských státech. Tyto investice mají zemím EU s nižšími příjmy pomoci s plněním klimatických a energetických cílů do roku 2030.

Zároveň přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů z energetiky, průmyslu a dopravy a k celkovému zvýšení energetické účinnosti. Uvedené prostředky pocházejí z příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Od jeho zřízení v roce 2021 se z Modernizačního fondu vyplatilo celkem 9,68 miliardy eur příjmů ze systému EU ETS na pomoc členským státům s urychlením ekologické transformace.

V návaznosti na investice oznámené v červnu ve výši 2,49 miliardy eur, jež byly určeny na 31 projektů, se na základě dnešních dodatečných prostředků ve výši 2,17 miliardy eur na 19 dalších projektů zvyšují celkové investice Modernizačního fondu v roce 2023 na 4,66 miliardy eur. Podporu tak získá celkem 50 projektů. Letos byly poskytnuty prostředky těmto zemím: Bulharsku (197 milionů eur), Chorvatsku (88 milionů eur), Česku (1,848 miliardy eur), Estonsku (66 milionů eur), Lotyšsku (5 milionů eur), Litvě (11 milionů eur), Polsku (221 milionů eur), Rumunsku (2,169 miliardy eur) a Slovensku (60 milionů eur).

Uvedených 50 projektů je zaměřeno na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, modernizaci energetických sítí, energetickou účinnost a nahrazení výroby uhlí palivy s nižší uhlíkovou náročností. Zde uvádíme příklady projektů:

  • Bulharsko: modernizace elektrické rozvodné sítě, díky níž se urychlí elektrifikace dopravy, dále ukládání uhlíku, dekarbonizace a decentralizace spotřeby a výroby energie
  • Chorvatsko: výroba elektřiny z fotovoltaiky subjekty, které zajišťují služby odvozu komunálního odpadu
  • Česko: snížení energetické náročnosti veřejných budov a přechod z uhlí na plyn u centrálních soustav zásobování tepelnou energií
  • Estonsko: zvýšení energetické účinnosti veřejných budov
  • Lotyšsko: zavádění elektrických vozidel a odpovídající dobíjecí infrastruktury
  • Litva: rozvoj kapacit v oblasti energie z obnovitelných zdrojů ve velkých a středně velkých průmyslových podnicích
  • Polsko: elektrické sítě pro budoucí dobíjecí stanice pro elektromobily a vysokoúčinná kombinovaná výroba tepla u dálkového vytápění a průmyslu
  • Rumunsko: rozvoj kapacit pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, modernizace elektrické distribuční sítě, modernizace kolejových vozidel a plynárenské infrastruktury s cílem usnadnit nahrazení výroby elektřiny z uhlí
  • Slovensko: modernizace energetických sítí, včetně ukládání energie, a zlepšení energetické účinnosti

Zdroj: ČTK