Invoitix

[quote]Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice připravuje akreditaci bakalářských oborů letecké dopravy. Chce je otevřít v akademickém roce 2020/2021. Na škole budou studovat budoucí dopravní piloti, letoví dispečeři i letečtí technici.[/quote]

,,Do letošního roku jsme se věnovali pouze pozemním druhům dopravy, zejména silniční a železniční, letecká doprava tu byla okrajově. Od ledna jsme přijali odborníky na letectví a nové obory s námi budují,“ řekl proděkan pro rozvoj Radovan Soušek.

O studium leteckých profesí je velký zájem, v České republice je však nabízí pouze ČVUT v Praze. Poptávku po studiu zdaleka nenaplňuje, navíc část kapacity přijímaných studentů tamní dopravní fakulta letos vyčlenila pro čínské zájemce. Čína před časem uvolnila letecký trh, očekává se proto jeho velká expanze.

,,V těchto oborech je nulová nezaměstnanost, pilotů i techniků je obrovský nedostatek. Absolventi získávají určitou prestiž a díky sjednocenému trhu mají uplatnění v jakékoliv letecké společnosti v Evropě i ve státech, které akcentují normy Evropské unie,“ uvedl vedoucí oddělení letecké dopravy Vladimír Němec.

Pardubická fakulta již získala osvědčení od Evropské agentury pro bezpečnost civilního letectví k přípravě akreditací profesí pro letectví. Ještě před dokončením akreditačního procesu Národního akreditačního úřadu nabídne studentům volitelné předměty týkající se letecké dopravy v rámci současných oborů.

Zároveň již může školit zájemce o profesní zkoušky, na jejichž základě pak získají profesní licenci. Teoretickou průpravu zajišťuje škola, praktický výcvik poskytují průmysloví partneři. Fakulta také spolupracuje s výrobci letadel, které praktický výcvik provádějí.

Teoretické vzdělání budou mít studenti zdarma. Praktickou výuku si musí uhradit. Například pilotní průkaz na dopravní letadlo stojí kolem 800.000 korun.

,,Bankovní sektor se naučil dávat studentům půjčky, proplácí faktury od průmyslového partnera. Splatnost posouvá o tři roky po dokončení studia. V Praze mělo kolem 80 procent studentů financování zabezpečeno od rodičů,“ uvedl Němec.

Zdroj: ČTK

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP