Pražský dopravní podnik (DPP) ušetří podle propočtu vedení firmy v příštím roce na spotřebě plynu ve srovnání s letošním až 153 milionů korun, což znamená snížení spotřeby zhruba o 50 procent. K úspoře povede převzetí energetické služby a dodávek tepla od společnosti České teplo a zároveň připojení některých objektů k dálkovému vytápění ze sítě Pražské teplárenské. ČTK to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Na příští rok vysoutěžil DPP dodávky plynu od Pražské plynárenské (PPAS). Vlastníkem DPP je hlavní město a podnik je největší městskou firmou.

Kromě technologických zařízení přešlo do dopravního podniku také 37 zaměstnanců. „Z personálního, odborného i technologického hlediska je tím zachována kontinuita a téměř po dvaceti letech si o tepelném hospodářství opět rozhoduje DPP a zajišťuje jej vlastními silami na vlastních zařízeních. S ohledem na současnou situaci na trhu s energiemi či závazky Prahy a ČR ve snižování závislosti na ruském zemním plynu či emisí skleníkových plynů, je insourcing tepelného hospodářství do DPP nejvýhodnější řešení,“ uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Ukončení spolupráce s Českým teplem umožnilo DPP napojit dva své areály s největší spotřebou zemního plynu také na centrální zásobování teplem. Jedná se o depo Hostivař a areál depa metra a autobusových garáží Kačerov. DPP pracuje na připojení dalších částí areálu ústředních dílen. Tímto krokem sníží roční spotřebu zemního plynu a ušetří tím asi 115 milionů korun.

Provozní areály DPP jsou v současnosti v převážné míře zásobovány teplem, které si DPP vyrábí sám ze zemního plynu ve vlastních zařízeních. Zemní plyn mu do konce letošního roku dodává PPAS. Na dodávky zemního plynu na rok 2023 DPP vypsal soutěž, jejím vítězem se stala společnost PPAS. Pouze menší část areálů DPP, konkrétně garáže Klíčov a Vršovice, vozovna Kobylisy a centrála podniku na Sokolovské ulici jsou připojeny na centrální zásobování teplem od Pražské teplárenské.

Při rozvoji hospodaření s energiemi a úsporami, DPP vyzkouší také tzv. EPC projekty, kdy zákazník projekt splácí až z úspor, které mu přinese. V pilotní fázi půjde o administrativní budovu v depu Zličín, depo Kačerov, vozovny Pankrác a Střešovice a Centrální dispečink DPP v Praze 2. „Očekáváme komplexní řešení energetiky těchto areálů od zateplení budov, případné výměny oken, přes modernizaci osvětlení a klimatizace za úspornější, až po instalaci solárních panelů a tepelných čerpadel,“ uvedl Witowski. Dodavatel by měl být znám na konci března 2023.

Zdroj : ČTK