[quote]Drážní úřad od září vyměnil přes 650 licencí strojvedoucích, kterým vypršela platnost jejich oprávnění po deseti letech. Do konce roku úřad předpokládá výměnu oprávnění asi celkem 1300 strojvůdců, což je zhruba 12 procent všech vydaných licencí. Dnes o tom úřad informoval v tiskové zprávě. Platnost oprávnění úřad prodlužuje o deset let.[/quote]

O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat právě Drážní úřad. Ten doposud obdržel více než 950 žádostí, do konce října tak počítá s výměnou dalších asi 300 licencí.

Strojvedoucí pro kladné vyřízení žádosti o prodloužení musí splnit zákonné podmínky. Jsou to například zdravotní způsobilost a bezúhonnost v případě trestných činů, které souvisí s řízením vlaku.

Podle úřadu výměnu komplikují někteří strojvedoucí, kteří o ni žádají pouze s několikadenním předstihem. Standardní doba pro výměnu je 30 dní. Strojvedoucí, kteří nebudou mít platnou licenci, nebudou moci řídit vlak.

„Včera (ve středu) jsme například obdrželi žádost o výměnu licence, jejíž aktuální platnost končí 17. října 2021. Doporučujeme, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem,“ uvedl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. Upozornil, že strojvedoucí nesmí řídit, dokud nemají žádost vyřízenou. Nestačí tak mít pouze podanou žádost.

V současnosti Drážní úřad vede 10.509 platných licencí strojvedoucích.

 

Zdroj : ČTK