Koncem května 2022 zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v čele se svým děkanem navštívili irský Dublin, kde se setkali jak se zástupci místní municipality, tak i s kolegy z Technologické univerzity v Dublinu, aby sdíleli své zkušenosti s implementacemi různých řešení zaměřených na problematiku doručování e-commerce zásilek v rámci poslední míle.

Ze strany Univerzity Pardubice byl prezentován aktuální stav v projektu TAČR CK01000032 včetně negativních i pozitivních zkušeností, které byly během projektu řešeny. Pro irské kolegy bylo velkým překvapením zjištění, že v Pardubicích máme možnost pracovat s ostrými daty od spolupracujících společností (Česká pošta, Dachser, DPD a PPL), díky kterým můžeme provádět velmi přesné analýzy.

Zástupci města a místní univerzity naopak sdíleli poznatky ze svých aktuálních projektů, kterými jsou: Kerbside projects, Cargo bike – share Schemes a projekt City Centre Transportation.

Sdílení vzájemných informací, které bylo pro všechny zúčastněné natolik zajímavé, vyústilo v pozvání irských odborníků do Pardubic, kde bychom začátkem nového akademického roku mohli v diskuzi pokračovat.

Zdroj :  DF UP