Nejvyšší soud (NS) nařídil znovu otevřít soudní spor o platnost arbitráže, na jejímž základě České dráhy doplatily strojírenské firmě Škoda Transportation 1,2 miliardy korun za dodávku lokomotiv. České dráhy uspěly s dovoláním. Žalobu, jejímž cílem bylo zrušení rozhodčího nálezu, musí znovu projednat Městský soud v Praze. Justice chybovala, když se odmítla zabývat údajnou podjatostí jednoho z rozhodců. Rozhodnutí NS je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

Arbitráž přiřkla peníze Škodě Transportation. Dráhy chtěly rozhodnutí zvrátit. Uplatnily řadu právních argumentů, včetně údajné podjatosti rozhodce. Vrchní soud v Praze ale dospěl k závěru, že pokud o námitce podjatosti negativně rozhodlo předsednictvo rozhodčího soudu, nelze ji znovu přezkoumávat v řízení o žalobě před obecnými soudy. Nejvyšší instance má opačný názor, který prý vyplývá ze starší judikatury.

„Jedná se o procesní rozhodnutí Nejvyššího soudu, který věc vrátil k projednání Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze bude projednávat již jen jednu zbývající procesní otázku. Všechny ostatní otázky Nejvyšší soud rozhodl ve prospěch společnosti Škoda Transportation,“ sdělil dnes ČTK Jan Švehla, mluvčí Škody Group, která je součástí skupiny PPF.

„Rozhodnutí odvolacího soudu o nepřipuštění možnosti soudního přezkumu rozhodnutí předsednictva rozhodčího soudu o nepodjatosti rozhodce je nutno považovat za nesprávné,“ stojí v rozhodnutí NS. České dráhy v dovolání uplatnily i některé další námitky, uspěly jen s jedinou, týkající se právě podjatosti. Stačila však ke zrušení verdiktu.

Pro České dráhy je podle mluvčí Vandy Rajnochové potěšující, že Nejvyšší soud dal za pravdu jejich námitce ohledně nesprávného posouzení otázky podjatosti rozhodce ze strany nižších soudů. „Podrobněji se budeme moci vyjádřit po analýze rozsudku Nejvyššího soudu,“ řekla dnes ČTK

Národní dopravce si u Škody objednal 20 lokomotiv zhruba za 2,5 miliardy. Lokomotivy měl převzít roku 2009, první stroje ale dostal až v roce 2013. Škoda obhajovala pozdní dodání změnou předpisů během vývoje lokomotiv a obrátila se na arbitrážní soud s požadavkem na doplatek kupní ceny. Dráhy se naopak dožadovaly miliardové pokuty za pozdní dodávku. Arbitráž nakonec přiznala Škodě Transportation za lokomotivy doplatek 1,2 miliardy.

Dráhy rozhodnutí arbitráže neuznaly a požadovaly u soudu jeho zrušení. Pražský městský soud však uznal rozhodnutí arbitráže za platné. Zabýval se zejména procesní stránkou vedení arbitráže. Dráhy se pak odvolávaly ještě k vrchnímu soudu, ani ten však výtky státního podniku neuznal jako důvodné a potvrdil původní rozhodnutí. Poukázal mimo jiné i na rozhodčí doložku, která byla součástí smlouvy mezi oběma firmami, a jež neumožňovala, aby spor řešil věcně soud.

Zdroj : ČTK