Zdroj: Pixabay.com
Invoitix

Evropská komise dne 28. února uvolnit 24 milionů EUR humanitární pomoci k řešení potřeb postižených konfliktem na východní Ukrajině. Financování přichází z přípravy konference na vysoké úrovni, organizované Evropskou komisí a Úřadem OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí v Bruselu s cílem zvýšit povědomí o humanitárních důsledcích konfliktu na východní Ukrajině.

Komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Christos Stylianides při této příležitosti uvedl: „Čtyři roky konfliktu ohromily civilní obyvatelstvo na východní Ukrajině. Nemůžeme přehlédnout, že na prahu Evropské unie vznikla humanitární krize. Prioritou pro EU je podpora všech, kteří pomoc potřebují bez ohledu na to, kde jsou. Náš nový balíček pomoci poskytne nezbytnou pomoc, jako je jídlo, zdravotní péče a vzdělávání dětí. “

Nové finanční prostředky EU pomohou při řešení základních potřeb nejzranitelnějších skupin obyvatelstva v rámci kontaktní linky, včetně oblastí mimo vládní správu. Pomůže těm, kteří uprchli z konfliktních oblastí do sousedních zemí. EU spolu s členskými státy je největším poskytovatelem humanitární pomoci, včasné pomoci při obnově a rozvoji Ukrajiny. S dnešním oznámením poskytla EU od zahájení konfliktu v roce 2014 více než 677 milionů EUR.

Souvislosti

Potřeby humanitární pomoci zejména v oblastech, které nejsou kontrolovány vládou, narůstajíí, zejména kvůli omezením činnosti humanitárních organizací v těchto oblastech a pozastavení vyplácení sociálních dávek včetně důchodů. Poskytování základních služeb, jako je voda a elektřina, je neustále ztěžováno na obou stranách kontaktní linky nerozlišujícím ostřelováním.

Dnešní konference bude diskutovat o způsobech, jak posílit reakci na krizi, zejména prostřednictvím lepšího propojení humanitární pomoci, včasného oživení a více střednědobých a dlouhodobých reforem s cílem zlepšit sociální soudržnost a hospodářský rozvoj. Financování ze strany EU zajišťuje poskytování potravin, vody a zdravotní péče, včetně psychosociálních aktivit, základních předmětů pro domácnost, nouzových bytových oprav, ochrany a vzdělávání dětí.

EU opakovaně vyjádřila znepokojení nad zhoršením humanitární situace na východní Ukrajině a neustále vyzývala k plné implementaci Minských dohod. EU vyzývá všechny strany konfliktu, aby obnovily plný přístup všech mezinárodních humanitárních organizací do oblastí, které nejsou kontrolovány vládou, a umožnily hladké a rychlé poskytování humanitární pomoci v souladu s humanitárními zásadami a mezinárodním humanitárním právem.

Reklama v článku VLASTNÍ
DPP