Zdroj: Pixabay.com

[quote]S hodnotou obchodu v zemědělství a potravinách ve výši 255 miliard EUR v roce 2017 potvrzuje EU stále drží svou pozici největšího světového vývozce a dovozce zemědělsko-potravinářských produktů. Vývoz zemědělských a potravinářských produktů v EU dosáhl v roce 2017 138 miliard EUR, což představuje meziroční nárůst o 5,1 %. S dovozem v hodnotě 117 miliard eur má EU v zemědělském potravinářském obchodě čistý obchodní přebytek ve výši 21 miliard eur, jak uvádí dnes zveřejněná výroční zpráva o obchodu s zemědělskými produkty.[/quote]

Celková produkce zemědělského odvětví EU se odhaduje na 427 miliard EUR v roce 2017. Jednotka zpracování potravin představuje 7,5 % zaměstnanosti a 3,7 % celkové přidané hodnoty v EU. Podíl vývozu na výrobním hodnotovém řetězci se neustále zvyšuje a jako takový má vývoz evropský agropotravinový sektor hnací sílu a růst.

Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, řekl:

„Úspěch zemědělského obchodu je jasně spojen s reformami SZP, které výrobcům EU umožňují být konkurenceschopnými na mezinárodních trzích, ale také díky celosvětové pověsti produktů EU jako bezpečných, udržitelně produkovaných, výživných a vysoce kvalitních Naše ambiciózní obchodní agenda – díky nedávným úspěchům v jednáních s Kanadou, Japonskem a Mexikem pomáhá zemědělcům a výrobcům potravin v EU plně využít příležitostí mezinárodních trhů a zároveň uznává potřebu poskytovat dostatečné množství záruk pro citlivější odvětví.“

Vývoz EU do všech našich současných pěti hlavních partnerských zemí se zvýšil: do Spojených států, Číny, Švýcarska, Ruska a Japonska. Komise rovněž dosáhla nedávného pokroku v několika bilaterálních obchodních jednáních, a tak dále otevřela nové trhy pro zemědělsko-potravinářské produkty EU. V září 2017 byla prozatímně uplatňována komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) s Kanadou. EU a Japonsko dosáhly v prosinci 2017 dohody, která je v procesu ratifikace, o dohodě o hospodářském partnerství s mnoha výhodami pro evropské zemědělsko-potravinářské odvětví. V dubnu 2018 byla také v zásadě uzavřena dohoda s Mexikem o modernizaci současné obchodní dohody.

Komise také pomáhá vývozcům EU, aby určily možnosti vývozu a zajistily obchodní dohody prostřednictvím propagačních činností a obchodních misí na vysoké úrovni pod vedením komisařky Hogana. V roce 2017 a doposud v roce 2018 cestoval komisař Hogan doprovázený výrobci z EU do Kanady, Saúdské Arábie, Íránu a Číny.

EU vyváží širokou škálu výrobků ze všech částí hodnotového řetězce, od komodit a dalších primárních produktů, zpracovaných zemědělských produktů (jako je sýr a víno) až po vysoce zpracované potravinářské výrobky, což dokazuje všestrannost tohoto odvětví. Hlavními produkty EU, které vedou k vývozu, jsou víno a lihoviny, kojenecká výživa, potravinářské přípravky, čokoláda a vepřové maso.

Pokud jde o dovozy, EU dokázala diverzifikovat své zdroje v posledních letech s tím, že podíl dvou hlavních zemí původu (Brazílie a USA) klesá ve prospěch jiných dodavatelů. EU v podstatě získává tři hlavní druhy výrobků z třetích zemí: produkty, které nejsou v EU vyráběny (nebo jen v malém rozsahu) kvůli přírodním podmínkám (např. Tropické ovoce, káva apod.), produkty, které jsou nejčastěji používány pro krmení zvířat a produkty, které se používají jako přísada při dalším zpracování.
Úplná zpráva rovněž obsahuje přehled o obchodních výsledcích klíčových partnerů EU (Spojené státy, Čína, Brazílie, Japonsko, Rusko) a jejich obchodní toky s EU, jakož i kapitolu o obchodu a spolupráci s nejméně rozvinutými zeměmi

 

DPP