Zdroj: Pixabay.com
DPP

[quote]V rámci udělené akreditace pro bakalářský studijní program Ekonomika a management bude ŠKODA AUTO Vysoká škola vyučovat čtyři specializace: Management obchodu, Finanční management, Řízení lidských zdrojů a Řízení provozu, logistiky a kvality. Všechny specializace budou vyučované v prezenční i kombinované formě a škola tak nově nabídne uchazečům možnost přihlásit se na specializaci Řízení lidských zdrojů také v kombinované formě studia, což dosud nebylo možné.[/quote]

„Vedení školy se rozhodlo otevřít přijímací řízení pro specializaci Řízení lidských zdrojů v kombinované formě studia již pro akademický rok 2018/2019, zájemci se tak mohou začít hlásit v průběhu června,“ upřesňuje rozhodnutí školy rektor Pavel Mertlík. „Prozatím bude kombinovaná forma vyučována pouze v Mladé Boleslavi, do budoucna bychom však tuto možnost rádi nabídli i studentům na pobočce v Praze,“ dodává Mertlík.

Akreditace pro bakalářské studium byla vysoké škole udělena na nejdelší možnou dobu deseti let.

Akreditaci pro navazující magisterské studium získala škola na pět let, tedy až do roku 2023. Ve studijním programu Ekonomika a management tak studentům nabídne specializace Podniková ekonomika a management provozu, Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální podnikání a marketing nebo Globální podnikání a právo. I zde se rozšíří nabídka pro zájemce o kombinované studium, a to konkrétně o specializaci Globální podnikání a právo, která byla doposud vyučována pouze v prezenční formě. Více informací pro uchazeče o studium je k dispozici na webových stránkách školy www.savs.cz, nebo přímo na dnech otevřených dveří.