Zdroj: Pixabay.com

[quote]Evropská komise přijala 20. června nařízení, kterým se zavádí opatření EU pro vyrovnávání rovnováhy v důsledku amerických sazeb cla na ocel a hliník. Opatření se okamžitě zaměří na seznam produktů ve výši 2,8 miliardy EUR a vstoupí v platnost v pátek 22. června.[/quote]

Seznam dovozu z USA, který bude nyní čelit dodatečné dani na hranici EU, zahrnuje výrobky z oceli a hliníku, zemědělské zboží a kombinaci různých dalších produktů. Uplatněním těchto povinností EU vykonává své práva podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO).

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström uvedla:

,,Nechtěli jsme se dostat do této pozice. Jednostranné a neopodstatněné rozhodnutí USA uvalit na EU ocelářské a hliníkové tarify však znamená, že nemáme jinou volbu. Pravidla pro mezinárodní obchod, který jsme v průběhu let rozvíjeli ruku v ruce s našimi americkými partnery, nemohou být porušeny bez reakce naší strany. Naše reakce je měřitelná, přiměřená a plně v souladu s pravidly WTO. Není třeba říkat, že odstraní-li USA cla, naše opatření sazeb na dovoz z USA bude odstraněno také.“

Oznámení následuje po oznámení úplného seznamu Světové obchodní organizaci (WTO) a jeho schválení kolegiem komisařů dne 6. června v návaznosti na uplatňování celních sazeb EU na výrobky z oceli a hliníku v USA. Členské státy EU vyjádřily svou jednomyslnou podporu tomuto přístupu.

EU znovu vyváží bilaterální obchod se Spojenými státy, přičemž bude vycházet z hodnoty jejích vývozů oceli a hliníku, které jsou ovlivněny americkými opatřeními. Tyto prostředky dosahují hodnoty 6,4 miliardy EUR. Z této částky bude EU okamžitě vyvažovat export ve výši 2,8 miliardy eur. Zbývající rebilancování z obchodu v hodnotě 3,6 miliardy EUR se uskuteční později – po třech letech nebo po pozitivním zjištění v řešení sporů WTO, pokud by k tomu mělo dojít dříve. Opatření EU pro vyvažování budou účinná po celou dobu platnosti opatření USA v souladu s Dohodou WTO o zárukách a právními předpisy EU.

Prováděcí nařízení, které má být zítra zveřejněno a které vstoupí v platnost v pátek, stanoví produkty a úroveň povinností, které se budou uplatňovat, a to jak nyní, tak v budoucnu, pokud je to nutné.
Seznam výrobků je stejný jako v předchozím prováděcím nařízení ze dne 16. května a ve znění oznámeném WTO dne 18. května.

Souvislosti

Rozhodnutí je součástí odpovědi na tři body, kterou nastínila Evropská komise na počátku tohoto roku. Zahrnuje také zahájení soudního řízení proti USA ve WTO od 1. června a ochranná opatření na ochranu evropského trhu před narušeními způsobenými odklonem oceli z amerického trhu. Dne 26. března bylo zahájeno šetření ochranných opatření. Komise má devět měsíců, aby rozhodla, zda budou nezbytná ochranná opatření. Pokud šetření potvrdí nutnost rychlé akce, takové rozhodnutí by mohlo být přijato v létě. Pokud jde o hliník, Komise zavedla systém dohledu pro dovoz hliníku, který bude připraven v případě, že bude v tomto odvětví vyžadováno opatření.

Seznam zdaňovaných výrobků z dovozu z USA má celkem cca 16 stran; sazby jsou 50 %, 25 % a 10 A%

 

DPP