Připravovaná vysokorychlostní trať mezi Berlínem a Vídní, která by měla vést přes Prahu, a také nová vysokorychlostní trať mezi Brnem a Ostravou budou součástí hlavní sítě transevropských dopravních sítí TEN-T. Česko tak bude moci na jejich přípravu a stavbu čerpat peníze z evropských fondů. ČTK to dnes sdělila v tiskové zprávě Správa železnic. První úseky v Česku by se měly začít stavět v roce 2025.

Do hlavní sítě TEN-T tak bude patřit celá část vysokorychlostní dráhy Via Vindobona z Berlína do Vídně. Úseky Lovosice – Praha – Světlá nad Sázavou a Velká Bíteš – Břeclav pak budou součástí hlavní sítě s maximální prioritou financování do roku 2030. Část mezi oběma úseky pak patří do rozšířené hlavní sítě s dokončením do roku 2040, financovat z evropských fondů ovšem bude moci být také už nyní. Výjimkou může být pouze část Středohorského tunelu, což podle Správy železnic zatím není zatím vyjasněné. Další novou součástí rozšíření hlavní sítě TEN-T by měl patřit úsek mezi Přerovem a Ostravou. Ten naváže na úsek z Brna do Přerova s plánovanou modernizací na rychlost 200 km/h, který je součástí TEN-T už nyní.

V hlavní síti zůstává i úsek Česká Třebová – Ostrava, a to i v případě možného zařazení vysokorychlostní tratě. V hlavní síti pro nákladní dopravu pak dále zůstává úsek Brno – Česká Třebová a nově také trať Velký Osek. To umožňuje spolufinancování projektů na těchto tratích z evropského fondu Blending Call CEF.

Jednání o zařazení nových tuzemských rychlodrah bylo podle Správy železnic složité, protože Evropská komise původně změny map hlavní sítě kvůli hrozbě jejich nedokončení do roku 2030 vylučovala. Počáteční návrh, který by ponechal české vysokorychlostní tratě pouze v tzv. v globální síti, by podle správy reálně vylučoval financování tratí z evropského fondu CEF před rokem 2040. CEF je hlavním nástrojem EU pro financování evropské infrastruktury. Komise nakonec po jednáních se správou ovšem plány změnila. Revize zavádí novou vrstvu sítě TEN-T. Podle původního nařízení byl termín dokončení hlavní sítě stanovený na rok 2030 a globální sítě na rok 2050. Nově je zařazená tzv. rozšířená hlavní síť s termínem dokončení 2040.

Správa železnic při přípravách vysokorychlostních tratí vybrala pět úseků, jejichž příprava bude ve zrychleném režimu. Jde o úseky Praha Běchovice – Poříčany, dále Přerov (Prosenice) – Ostrava – Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a úsek Brno (Modřice) – Vranovice na tahu Brno – Vídeň/Bratislava a dva úseky mezi Prahou a Drážďany.

 

Zdroj : ČTK