Požadavky dnešní doby na obranu státu se neustále zvyšují a není jednoduché s nimi držet krok. Současná pandemie stále dokazuje, že flexibilita a schopnost přizpůsobit se proměnlivému světu se stává klíčovou strategickou výhodou. 

Proto jsme v AUŘE spojili více než 30 let našich i zahraničních zkušeností s vývojem informačních systémů pro vojenskou logistiku a nejnovější sofistikované technologie k vytvoření nové generace moderního, komplexního a bezpečného Logistického informačního systému (LIS), který se dokáže vypořádat s překážkami a výzvami současnosti. V současnosti systém denně podporuje přes 6500 osob vojenského personálu a spravuje stovky tisíc položek výzbroje, výstroje, pozemní techniky, včetně supersonických letounů v celkové hodnotě přes čtvrt bilionu českých korun.

Modularita a flexibilita

Vzhledem k rozmanitosti prostředí, ve kterých musí náš systém obstát, je tvořen moduly, které pokrývají hlavní oblasti logistické informační podpory jako například evidenci majetku, provoz a údržbu výzbroje a techniky, skladování a přepravu, řízení zásob a informační podporu pro zahraniční mise nebo krizové stavy. LIS zlepšuje přehled o majetku v průběhu  celého životního cyklu od pořízení až po jeho vyřazení, zvyšuje připravenost techniky a výzbroje, snižuje nadbytečné skladové zásoby a pomáhá významně spořit finanční prostředky.

Přesné informace ve správný čas

Cílem LIS je zajistit uživatelům na všech organizačních stupních armády i civilním složkám kvalitní a relevantní informace pro jejich práci, tehdy kdy je potřebují. Nejvyšší velení a management má k dispozici přehledné reporty a pokročilé logistické plánování podporující správná strategická rozhodnutí.  Pro operační personál poskytuje LIS automatizované a efektivní nástroje s intuitivním uživatelským rozhraním usnadňující jejich každodenní práci.

Bezpečnost a dostupnost  

Systém je určený primárně pro ozbrojené síly, a proto je kladen maximální důraz na bezpečnost. Mezinárodní bezpečnostní certifikace a využití moderních a robustních technologií umožňuje nasadit LIS pro práci s utajovanými informacemi až do úrovně “TAJNÉ”. Systém je také vyvíjen jako distribuovaný, což snižuje jeho zranitelnost a je možné jej využívat v odlehlých oblastech nebo na zahraničních misích, kde chybí spolehlivé připojení.

Péče o zákazníka

Poskytujeme nepřetržitou péči a podporu od začátku implementace LIS po celou dobu jeho životního cyklu. Zákazníci se tak mohou spolehnout na tým expertů, který rychle a spolehlivě vyřeší jakýkoliv problém. Pokud se objeví speciální požadavky, jsme schopni poskytnout konzultace, úpravy na míru, případně si zákazník bude moci systém dovyvinout sám, tak aby přesně  vyhovoval jeho potřebám. Pracujeme průběžně  na zlepšování LIS, aby si udržel špičkovou úroveň za všech okolností.

Zdroj : AURA