Zatímco na začátku roku 2022 měli řidiči příležitost plnit nádrže na třech stanicích, na konci uplynulého roku to bylo již sedm stanic. EUROWAG v prosinci otevřel dvě z nich, konkrétně plnící stanice na D8 v Kozomíně a D1 v Modleticích.

Společnost EUROWAG v roce 2022 dokončila z dotace výstavbu dvou nových plnících stanic LNG. Snadno přístupné stacionární stanice na D8 v Kozomíně (D8-exit 9, čp. 506, Kozomín, Česká republika, GPS: 50.244639, 14.371444) a D1 v Modleticích (Zděbradská 195, Modletice, Česká republika, GPS: 49.971896, 14.612803) byly otevřeny před Štědrým dnem, 23. prosince 2022. Tím došlo k navýšení celorepublikového počtu z dosavadních pěti plnících stanic na sedm. Zatímco do začátku roku tankovala vozidla poháněná kapalným metanem pouze na třech místech, dvou mobilních stanicích GasNet a jedné stacionární stanici Spolgas, budoucnost se zdá optimističtější. Dle národního akčního plánu čisté mobility by měl počet plnících stanic v České republice stoupnout do roku 2030 na 30 míst.

„Výstavbu vlastních dvou plnících stanic vnímáme jako zásadní krok pro EUROWAG samotný, ale i pro dopravní a logistické společnosti. Spolu s dalšími provozovateli jsme počet LNG plnících stanic v Česku za uplynulý rok více než zdvojnásobili. Výhodná poloha našich plnících stanic v Kozomíně a v Modleticích spolu s naší LNG akceptační sítí pak zaručuje, že naši zákazníci mohou bezpečně dojet dlouhou vzdálenost do všech koutů Evropy. Řidiči již dnes mají v rámci naší akceptační sítě možnost využít 302 plnících stanic ve 13 zemích Evropy.“ řekl Jan Laluch, Product Owner Alternative Fuels společnosti Eurowag.

Je zřejmé, že navzdory nepříznivé ekonomické situaci a s ní související ceně zemního plynu, celosvětově roste množství nákladních automobilů s pohonem na LNG. Tato ekologičtější alternativa nafty pro provozovatele představuje způsob, jak účinně snižovat emise v dopravě. V souvislosti se rostoucím významem udržitelnosti bylo proto v uplynulých 2 letech do flotil jednotlivých společností zařazeno více, než 100 tahačů na LNG. Odměnou jim pak je například i to, že v Německu jsou LNG vozidla osvobozeny od povinnosti platit mýto. Zemní plyn ve zkapalněné podobě je pro těžkou dálkovou nákladní dopravu ideálním palivem, neboť se jedná o prověřenou a spolehlivou technologii s dojezdem vozidel až 1 500 km. K dispozici mají LNG vozidla v Evropě síť 627 plnících stanic, která se neustále rozšiřuje. V rámci akceptační sítě EUROWAG pak mohou zákazníci platit prostřednictvím karty EUROWAG u 302 z nich.

LNG již nyní představuje spolehlivý způsob, jak splnit emisní normy EU v nákladní silniční dopravě. Budoucnost pak představuje přechod na bioLNG, pocházející ze zbytků potravin a bioodpadu. Z pohledu chemického složení se jedná o zcela totožná paliva, které lze volně míchat. Přechod z LNG na bioLNG je tak možný ihned, aniž by se musela upravovat infrastruktura plnících stanic nebo technologie vozidel.

Projekt výstavby 2 LNG stanic v Kozomíně a Modleticích pod názvem Výstavba plnících stanic LNG“ s evidenčním číslem CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_038/0000244, byl spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Doprava pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky.

Zdroj  :Eurowag