K tomu je ale potřeba dodat některé podstatné informace, které v oficiálních vyjádření nejsou. Takový „příběh POZE“.

Nejdříve delší vysvětlující a doplňující úvod:

POZE se ŽESNAD.CZ věnuje od začátku své existence, tedy od jara 2016.

Tyto poplatky byly také jedním z důvodů vzniku spolku. Snažili jsme za celá ta uplynulá léta udělat pro úlevu pro dopravce v elektrické trakci možné i nemožné, abychom tuhle zjevnou nespravedlnost napravili. „Asfalt“ totiž nic takového neplatí a toto zatížení v tehdejších cenách silové trakční energie bylo tak značné a tak ochromovalo konkurenceschopnost „vlaků bez vokýnek“, že nám prostě nezbylo , než se pustit do boje. Těch předpovědí, že nemáme nejmenší šanci….Tehdejší rozhodnutí Předsednictva ŽESNAD.CZ o zadání Studie o POZE za naše peníze (a její následné předání ministerstvu pro argumentaci při boji za zrušení POZE) bylo jednoznačně dobrým krokem. Nás to tehdy stálo půl milionu vlastních korun + nám přispěly sto tisíci korunami i České dráhy a tehdejší SŽDC.

Souběžně s touto legislativou jsme lobbovali navíc ještě za minulé vlády pro jistotu našich dopravců za alternativní dotační titul ROCET z národních prostředků (“ dotační POZE“). Sice se to celé maskovalo jako „covidová podpora“ nákladní železniční dopravě, ale účel světí prostředky. Ohromný úspěch, šetřící spoustu peněz naším dopravcům a hlavně jim umožňující potřebnou vyšší míru kokurenceschopnosti na jednotném dopravním trhu, kde železniční dopravci soupeří nejen mezi sebou, ale především s konkurenčními módy dopravy. Tento program má však jednu nepříjemnou vlastnost.

Peníze se do něho nevkládají ze státního rozpočtu automaticky a my se musí společně s MD ČR lobbovat každoročně za alokaci prostředků do něho. A to se nám vloni málem vymstilo. Výsledkem loňského prosince bylo totiž stresující zjištění, že dopravci za rok 2021 pravděpodobně nedostanou v roce 2022 zpětně nic, protože končící vláda prostě nenachystala potřebných 230 mil.korun do rozpočtu ministerstva dopravy na program ROCET, protože klíčoví úředníci žádost MD neodeslali na MF….! Díky akční vstřícnosti nového vedení ministerstva v čele s novým ministrem panem Martinem Kupkou se však podařilo téměř nemožné, a v září letošního roku dopravci dostali tyto dávno přislíbené peníze na své účty.

Jenže si teď však představte, že toto se dělo na konci roku 2021 souběžně s překvapením, že druhá linie POZE – schválený zákon – vlastně neplatí taky….! 

Poté, co po našem dlouhodobém snažení a lobbingu a současně obrovském odporu úředníků MPO a zjm. ERÚ (v této souvislosti je dost zajímavé, že při projednávání zákona nás MD podporovalo, ačkoliv obě ministerstva vedl tentýž ministr, pan Karel Havlíček),  byla v létě roku 2021 ještě minulou Sněmovnou  (a tady musím znovu a znovu poděkovat za všechny dopravce zjm. tehdejší poslankyni paní Květě Matušovské, která má lví podíl na úspěšném závěrečném plenárním hlasování) schválena novela zákona o podporovaných zdrojích  energie, ve které byla námi prolobbována pasáž týkající se osvobození platby od OZE dopravci v elektrické trakci. Novelu následně schválil i Senát a podepsal prezident republiky, vyšla ve Sbírce zákonů…. a stejně neplatila! Neměli jsme ani ROCET, ani legislativní POZE, neměli jsme nic!

Především úředníci z ERÚ na začátku prosince 2021 totiž začali tvrdit, že tato pasáž novely zákona podléhá jako veřejná podpora notifikaci Evropskou komisí (což se následně ukázalo být pravdou, protože je to uvedeno v preambuli celého tohoto zákona, ale nikdo z nás si to dopředu neuvědomil) – nicméně, jak jsme následně zjistili,  úřady o problému věděli  a přesto od léta pro vyřešení problému, natož pro nás NIC neudělali. 

Dopravci v dobré víře při jednáních se zákazníky na konci roku 2021 samozřejmě nezahrnuli poplatky za POZE do svých realizačních cen pro zákazníky na příští rok, protože stejně jako my, nic netušili a nastalo všeobecné překvapení… Obrovský průšvih byl v prosinci loňského roku tedy na světě.

Vyřešil ho až nový ministr a nová vláda tím, že notifikaci tohoto paragrafu předala z MPO na MD a v březnu vydala nařízení o zpětném vyplacení těchto přostředků ze státního rozpočtu jednotlivým dopravcům.V následujícím oslavném článku, resp. tiskové zprávě Evropské komise z tohoto čtvrtka, je tedy potvrzena skutečnost, že dopravci dostanou zpětně tyto peníze za POZE  a to již od začátku roku 2022.

Další vlna byrokracie vrcholí právě teď, kdy jsou nejasnosti a zmatky okolo mechanismu tohoto vypořádání za prvních deset měsíců letošního roku, takže tyto peníze naši členové dostanou , ale bůhvíkdy, viz i tento článek. Ještě dlužím vysvětlení, proč jen za 10 měsíců – od 1.11.2022 do 31.12.2023 jsou totiž od plateb za POZE osvobozeny v důsledku energetické krize všechny firmy v republice a teprve po skončení tohoto mimořádného opatření, tedy od 1.1.2024 budeme osvobozeni od plateb nadále už jen my… 

Do konce roku to osobně moc nevidím, ale třeba se mýlím…. Mimořádně blbé je navíc to, že osvobození od plateb za OZE není navždy, byť je ustanovení zakotvené v našem právním řádě, ale každé tři roky bude muset žádat český stát o notifikaci komisi (pro nás) znova a znova…

Prostě pro nás POZE zdaleka nekončí.

Zdroj : ŽESNAD