Evropská komise (EK) schválila státní podporu České poště. Zamýšlených 7,5 miliardy korun jí v souladu s pravidly Evropské unie náleží jako náhrada za plnění povinnosti univerzální poštovní služby v letech 2018 až 2022. Komise to uvedla ve svém dnešním sdělení. Univerzální služba obsahuje například povinnost provozovat 3200 poboček nebo doručovat na všechny adresy v České republice každý pracovní den. Tyto služby jsou přitom ztrátové, proto je stát doplácí.

Jelikož se rozhodnutí očekávalo, Český telekomunikační úřad podle Terezy Meravé z tiskového oddělení již o prostředcích s ministerstvem financí jednal a část jich má už v tuto chvíli na účtu k dispozici. „Ohledně zbývající části se vedou jednání týkající se už jen způsobu převodu. Následně budou peníze úřadem po vydání jeho rozhodnutí vyplaceny České poště,“ řekla ČTK.

Komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi a plní mimo jiné funkci unijního antimonopolního úřadu. Poskytnutí podpory vyšetřovala od června 2020. Obrátili se na ni totiž dva konkurenti České pošty, kteří tvrdili, že Česká pošta na pomoc z veřejných peněz nemá nárok.

„Poštovní služby hrají ve společnosti důležitou úlohu, protože propojují občany a usnadňují sociální soudržnost. V dnešním rozhodnutí potvrzujeme, že plán Česka kompenzovat České poště poskytování univerzálních poštovních služeb je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Česká pošta bude v celém Česku nadále poskytovat poštovní služby za dostupné ceny individuálním i firemním zákazníkům, aniž by docházelo k nepřiměřenému narušování hospodářské soutěže,“ uvedla místopředsedkyně EK odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Komise podle generálního ředitele České pošty Romana Knapa potvrdila, že výše kompenzace, na kterou má pošta podle zákona nárok, ani nepokrývá veškeré čisté náklady. Nemůže tedy jít o nedovolenou podporu.

„Šetření Evropské komise jasně ukázalo, že model financování základních služeb v Česku je nastavený správně. Česká pošta prokázala, že je transparentní ve financování jak státních, tak komerčních služeb. Jsem rád, že Evropská komise zvolila hloubkové šetření, které sice trvalo výrazně déle, ale na druhou stranu rozptýlilo veškeré debaty o správnosti vykazování nákladů na univerzální službu,“ dodal Knap.

Podle soukromé společnosti Zásilkovna po většinu řízení Evropská komise poukazovala na řadu nesrovnalostí a její aktuální rozhodnutí, které přišlo po téměř třech letech, je značně překvapivé. „Rozhodnutí komise ještě nebylo zveřejněno. Po jeho zveřejnění si je prostudujeme a rozhodneme se, zda podnikneme další kroky. Žaloba k Soudnímu dvoru EU se nám však zatím jeví jako pravděpodobná,“ řekl ČTK mluvčí Kamil Chalupa.

Po obdržení financí od státu splatí Česká pošta své komerční úvěry, které si musela u bank sjednat, aby pokryla výpadek financí způsobený právě zadržováním plateb za univerzální službu. Část peněz také půjde na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Za rok 2022 pošta zatím podle informací ČTK dostane jen polovinu maximální částky, tedy 750 milionů korun. Zbytek jí úřad doúčtuje příští rok po prokázání skutečně vynaložených nákladů.

Česká pošta je národním provozovatelem poštovních služeb v České republice a poskytuje univerzální poštovní služby v celé zemi. Český poštovní trh je od roku 2013 liberalizován v souladu s evropskou směrnicí o poštovních službách. Čankeská pošta nyní soutěží bez omezení s jinými příslušnými poskytovateli poštovních služeb.

Česká pošta loni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce ztráta činila 1,37 miliardy korun.

Zdroj : ČTK