Jiří Vařil stíhaný kromě jiného kvůli pletichám v zakázce na veřejnou dopravu v Libereckém kraji se domáhá vlastnictví dopravní skupiny BusLine. Její oficiální majitel Jakub Vyskočil spáchal v květnu sebevraždu, podle Vařila byl ale jen nastrčenou figurou a podnik mu nikdy nepatřil. Současné vedení společnosti, která zajišťuje veřejnou dopravu nejen v Libereckém kraji, to však odmítá. Podnikatel se svojí strategií patrně snaží znejistit obchodní partnery, uvedl na dotaz ČTK mluvčí BusLinu Radovan Vrátný.

Podle Vařila působil Vyskočil jako nominovaný (dosazený) vlastník a ředitel, který vykonával svoji roli navenek, aniž by svěřené akcie, podíly či dluhopisy skutečně vlastnil. Tvrdí, že o tom má rozsáhlou smluvní dokumentaci, kterou krátce před Vyskočilovým úmrtím předal příslušným orgánům. „Tato dokumentace potvrzuje, že jsem nebyl pouhým poradcem, nýbrž že jsem skupinu BusLine vlastnil a řídil, což koresponduje se zjištěními policejního orgánu, který má k dispozici příslušné listiny, odposlechy a další důkazy,“ uvedl Vařil ve svém vyjádření pro ČTK.

Pokud jde o vlastnictví společností v České republice, rozhodujícím je podle jednatele holdingu BusLine Michala Hanče zápis do obchodního rejstříku, potažmo rejstříku skutečných majitelů. „Veškerá dokumentace, kterou má skupina BusLine k dispozici, v souladu s tím dokládá vlastnictví pana Jakuba Vyskočila, jehož dědičkou je nezletilá dcera. Totéž plyne z mnohaletých zkušeností spolupracovníků a obchodních partnerů,“ uvedl.

BusLine je největším autobusovým dopravcem v Libereckém kraji, zajišťuje regionální dopravu na Jablonecku a Semilsku, autobusy BusLine ale jezdí také v sousedním Královéhradeckém, Plzeňském nebo Středočeském kraji, uspěl i v tendrech v Pardubickém kraji nebo jižních Čechách. BusLine vznikl v roce 2010 sloučením ČSAD Jablonec a ČSAD Semily, v té době byl Vařil v představenstvu. V roce 2012 ale skončil a v dalších letech už Vyskočil nahradil i jeho kyperskou společnost ZVV Property Investment (CZE) Limited v pozici většinového vlastníka.

Podle Vařila ale Vyskočil nikdy neměl stamiliony potřebné k odkoupení akcií, šlo o násilné převzetí skupiny. „O navrácení usiluji od ledna 2021, kdy mi byl znemožněn přístup do mých společností, a to mimo jiné i pro rozpory o další směřování skupiny BusLine, když jsem vyslovil výhrady proti agresivní expanzi této skupiny a snahám o ovládnutí autobusové dopravy v regionu bez zajištění dostatečných kapacit. Svých nároků se nevzdám, a to zejména za situace, kdy vychází najevo, že se připravovaly, či připravují kroky, které by navrácení mého majetku mohly znemožnit,“ uvedl Vařil.

Vedení společnosti ale odmítá, že by šlo o nějaký puč. Rozvázání spolupráce s Vařilem nastalo podle Hanče v důsledku ztráty důvěry s ohledem na trestní vyšetřování a jeho nepřijatelné jednání. Podle vedení firmy zatím Vařil svá tvrzení o vlastnictví firmy ničím nepodložil. „Rádi bychom vyzvali pana Vařila, aby postupoval striktně právní cestou, a aby zanechal nátlakových vyjádření směrem k truchlící rodině pozůstalých po panu Vyskočilovi,“ dodal Hanč.

Zdroj : ČTK